Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn quốc gia hệ thống quản lý sự kiện bền vững trong lĩnh vực du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 1.297

– Sáng ngày 24/7/2018, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu phát triển du lịch (Tổng cục Du lịch) tổ chức Hội nghị chuyên đề thuộc Dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia “Hệ thống quản lý sự kiện bền vững – các yêu cầu áp dụng trong lĩnh vực du lịch”.  

Toàn cảnh hội nghị 

Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn để hỗ trợ việc áp dụng TCVN ISO 20121:2012 đối với sự kiện du lịch. Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu về hệ thống quản lý sự kiện bền vững để nâng cao tính bền vững của các sự kiện, đồng thời giúp các tổ chức, cá nhân cải thiện tính bền vững của các hoạt động liên quan đến sự kiện thu hút khách du lịch. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, trong những năm gần đây, du lịch sự kiện đang trở thành xu hướng phát triển. Các nước nâng cao tính cạnh tranh thông qua việc tổ chức các sự kiện du lịch. Nhiều sự kiện du lịch tạo được sức hấp dẫn cao, mang lại hiệu quả về kinh tế và truyền thông.

Việt Nam hiện đang nổi lên trong khu vực là một đất nước của những sự kiện du lịch, nhiều sự kiện quốc tế lớn được tổ chức thành công, nâng cao vị thế chính trị của đất nước, đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch của đất nước.

Để tổ chức các sự kiện một cách chuyên nghiệp và hiệu quả hơn nữa, Viện Nghiên cứu phát triển du lịch được Tổng cục Du lịch giao xây dựng Dự án tiêu chuẩn quốc gia “Hệ thống quản lý sự kiện bền vững – các yêu cầu áp dụng trong lĩnh vực du lịch” nhằm đưa ra những hướng dẫn về việc áp dụng các tiêu chuẩn trong thực tiễn.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Trưởng tiểu ban kỹ thuật chuyên ngành của dự án đã giới thiệu về các tiêu chuẩn áp dụng trong lĩnh vực du lịch, xác định phạm vi của hệ thống quản lý, xác định các nguyên tắc quản trị về phát triển bền vững, xây dựng văn bản chính sách, phân công và trao đổi thông tin về vai trò và trách nhiệm, nhận biết, đánh giá các vấn đề, xác định mục tiêu và kế hoạch để đạt được mục tiêu.

Đồng thời đưa ra các bước thực hiện, như cung cấp nguồn lực và đảm bảo đáp ứng năng lực và nhận thức, duy trì các hình thức thông tin nội bộ và bên ngoài, thiết lập và duy trì hệ thống tài liệu, thiết lập và áp dụng quá trình kiểm soát hoạt động và quản lý chuỗi cung ứng…

Các đại biểu tham dự hội nghị đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu trong việc xây dựng hướng dẫn các tiêu chuẩn áp dụng trong lĩnh vực du lịch. Các đại biểu đánh giá tài liệu hướng dẫn này rất quan trọng, sẽ là kim chỉ nam hướng dẫn cho các địa phương, doanh nghiệp áp dụng. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho rằng tài liệu hướng dẫn cần chi tiết hơn, mang tính đặc thù của ngành Du lịch, sử dụng thống nhất các thuật ngữ, đồng thời tiếp tục lấy ý kiến góp ý của các doanh nghiệp để hoàn thiện tài liệu.

TTTTDL