Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2018

Cập nhật:
Lượt xem: 15.501

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 7/2018 ước đạt 1.188.817 lượt, tăng 0,5% so với tháng 06/2018 và tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2017. Tính chung 7 tháng năm 2018 ước đạt 9.080.347 lượt khách, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm 2017.

Chỉ tiêu

Ước tính tháng 7. 2018
(Lượt khách)

7 tháng năm 2018
(Lượt khách)

Tháng 7/2018 so với tháng trước (%)

Tháng 7/2018 so với tháng 7.2017 (%)

7 tháng 2018 so với cùng kỳ năm trước (%)

Tổng số 1.188.817 9.080.347 100,5 114,7 125,4
Chia theo phương tiện đến
1. Đường không 988.329 7.357.918 100,2 108,9 120,2
2. Đường biển 4.078 177.767 25,4 56,2 99,8
3. Đường bộ 196.410 1.544.662 108,6 160,5 163,3
Chia theo một số thị trường
1. Châu Á 921.373 6.988.608 95,2 117,4 130,4
Hàn Quốc 252.396 1.966.000 92,8 130,4 156,1
Trung Quốc 404.508 2.973.350 97,3 122,8 134,1
Hồng Kông 4.826 32.395 89,2 124,1 128,4
Đài Loan 66.250 405.206 119,6 110,8 113,3
Malaisia 31.079 296.188 69,6 94,6 112,0
Philippin 11.219 84.231 82,6 109,7 111,6
Thái Lan 18.417 187.176 81,7 102,5 109,9
Indonesia 7.134 51.720 73,8 64,4 107,0
Nhật 60.367 464.379 101,0 103,0 106,2
Singapo 18.145 158.819 65,1 94,6 104,7
Campuchia 12.303 131.693 83,9 77,0 100,5
Lào 15.589 76.010 210,0 106,1 91,6
Các nước khác thuộc châu Á 19.140 161.441 97,4 107,4 118,3
2. Châu Mỹ 77.830 570.822 108,2 110,3 113,0
Mỹ 63.851 433.492 108,3 112,4 115,0
Canada 9.749 94.914 115,8 102,7 108,6
Các nước khác thuộc châu Mỹ 4.230 42.416 93,2 99,5 104,6
3. Châu Âu 142.660 1.230.149 129,0 105,4 110,4
Phần Lan 696 16.864 69,4 93,9 135,2
Italy 3.412 36.595 109,9 107,8 116,6
Đan Mạch 4.843 27.484 326,6 112,3 116,6
Thụy Điển 2.850 35.369 144,4 100,2 114,8
Pháp 19.646 172.944 145,9 107,9 112,0
Bỉ 4.310 18.524 320,4 111,8 110,4
Hà Lan 8.421 43.695 200,4 104,7 109,4
Đức 13.976 125.537 149,0 120,4 109,4
Tây Ban Nha 6.571 31.891 155,8 109,9 109,3
Na Uy 4.815 18.184 322,9 104,2 108,4
Anh 21.879 179.927 111,7 101,0 107,9
Nga 34.767 373.160 92,4 100,3 107,2
Thụy Sỹ 2.986 21.042 197,4 105,6 104,3
Các nước khác thuộc châu Âu 13.488 128.933 133,0 105,0 117,6
4. Châu Úc 43.446 266.497 145,4 101,1 108,4
Úc 36.969 237.794 140,4 101,4 109,1
Niuzilan 6.364 28.015 183,4 98,6 103,0
Các nước khác thuộc châu Úc 113 688 136,1 205,5 108,7
5. Châu Phi 3.508 24.271 128,8 117,5 121,5

 

Nguồn: : Tổng cục Thống kê