Thông báo về quy định mới đối với thị thực của Đài Loan cho các doanh nghiệp lữ hành

Cập nhật:
Lượt xem: 3.305

– Ngày 21/8/2018, Tổng cục Du lịch đã có Công văn số 1120/TCDL-LH gửi doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế và nội địa thông báo về quy định mới đối với thị thực của Đài Loan.

Xem chi tiết văn bản