Triển lãm "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất"

Cập nhật:
Lượt xem: 818

Triển lãm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc về cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời thông qua đó nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Lễ cắt băng khai mạc Triển lãm chuyên đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam,
nhà văn hóa kiệt xuất" ( Ảnh: baonghean.vn)

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 49 năm ngày Bác Hồ đi xa, sáng 23/8, tại Khu di tích Kim Liên, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Văn phòng UNESCO tại Hà Nội và Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn – Nghệ An) tổ chức Triển lãm chuyên đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất".

Triển lãm gồm có 155 hình ảnh, tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có nhiều tài liệu có bút tích của Người. 

Triển lãm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc về cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời thông qua đó nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; phát huy tinh thần yêu nước và cách mạng, củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Trước khi khai mạc Triển lãm, các đại biểu đã làm lễ dâng hoa, dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu tưởng niệm của Người tại Khu di tích Kim Liên; bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn công lao trời biển của Người - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc trong phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế. Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp; đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân loại. Người được UNESCO tôn vinh là Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất./.

Nguồn: : ĐCSVN