Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2018

Cập nhật:
Lượt xem: 15.899

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 8/2018 ước đạt 1.323.546 lượt, tăng 11,3% so với tháng 7/2018 và tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2017. Tính chung 8 tháng năm 2018 ước đạt 10.403.893 lượt khách, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2017.  

Chỉ tiêu

Ước tính tháng 8/2018
(Lượt khách)

8 tháng năm 2018 (Lượt khách)

Tháng 8/2018 so với tháng trước (%)

Tháng 8/2018 so với tháng 8/2017 (%)

8 tháng 2018 so với cùng kỳ năm trước (%)

Tổng số 1.323.546 10.403.893 111,3 107,7 122,8
Chia theo phương tiện đến
1. Đường không 1.064.398 8.422.316 107,7 100,1 117,3
2. Đường biển 4.948 182.715 121,3 272,2 101,6
3. Đường bộ 254.200 1.798.862 129,4 154,9 162,1
Chia theo một số thị trường
1. Châu Ã
Nguồn: : Tổng cục Thống kê