Thêm 8 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Cập nhật:
Lượt xem: 1.393

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 3325/QĐ-BVHTTDL công bố Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.  

Hát đúm ngày xuân ở H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng. (Ảnh: Lưu Quang Phổ/thanhnien.vn)

Theo đó, 8 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần này thuộc 5 loại hình: tri thức dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian; lễ hội truyền thống; tập quán xã hội và tín ngưỡng; nghề thủ công truyền thống.

Cụ thể, 1 di sản thuộc loại hình tri thức dân gian là kỹ thuật làm giấy bản của người Dao đỏ (thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang).

Hai di sản thuộc loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian là: Hát Đúm Thủy Nguyên (xã Phục Lễ, xã Phả Lễ, xã Lập Lễ, xã Tam Hưng, xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) và Nghệ thuật múa rối nước ở Nguyên Xá và Đông Các (xã Nguyên Xá, xã Đông Các, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Hai di sản thuộc loại hình tập quán xã hội và tín ngưỡng là: Lễ cúng trưởng thành của người Ê Đê (huyện Sông Hinh, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) và Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu - Núi Bà Đen (thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).

Loại hình lễ hội truyền thống có 2 di sản: Lễ hội Đền Quả Sơn (xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) và Lễ hội Đền Lăng Sương (xã Trung Nghĩa, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ).

Loại hình nghề thủ công truyền thống có 1 di sản là nghề đúc đồng cổ truyền làng Chè (Trà Đông) (xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Quyết định nêu rõ, Chủ tịch UBND các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần này, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý Nhà nước đối với di sản văn hóa phi vật thể theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Theo thống kê của Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), hiện nay, có 257 di sản văn hóa phi vật thể trên cả nước đã được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia./.

Nguồn: : ĐCSVN