Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 10 và 10 tháng năm 2018

Cập nhật:
Lượt xem: 17.944

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10/2018 đạt 1.205.157 lượt, giảm 0,6% so với tháng trước và tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2017. Tính chung 10 tháng năm 2018 ước đạt 12.821.647 lượt khách, tăng 22,4% so với cùng kỳ 2017.

Chỉ tiu

Ước tnh thng 10/2018
(Lượt khch)

10 thng năm 2018 (Lượt khch)

Thng 10/2018 so với thng trước (%)

Thng 10/2018 so với thng 10/2017 (%)

10 thng 2018 so với cng kỳ năm trước (%)

Tổng số 1.205.157 12.821.647 99,4 117,6 122,4
Chia theo phương tiện đến
1. Đường khng 953.790 10.361.181 96,8 110,5 116,7
2. Đường biển 9.247 200.052 114,3 62,4 97,7
3. Đường bộ 242.120 2.260.414 110,3 165,2 162,5
Chia theo một số thị trường
1. Chu 960.172 9.989.507 96,6 120,0 126,5
Hàn Quốc 303.417 2.867.380 109,4 138,1 148,3
Hồng Kông 5.541 50.750 86,3 131,1 129,6
Trung Quốc 371.361 4.180.756 91,2 120,0 128,8
Đài Loan 61.105 588.804 104,6 112,1 114,8
Philippin 12.067 122.187 91,2 116,7 113,4
Malaisia 40.635 422.483 85,0 101,0 112,6
Thái Lan 32.817 269.404 136,8 117,5 112,6
Indonesia 6.444 73.265 80,3 103,8 109,2
Singapo 20.928 223.709 92,2 94,6 103,9
Nhật 60.254 683.955 77,3 100,6 103,9
Campuchia 14.963 171.089 88,9 91,5 91,9
Lào 8.339 104.634 81,1 97,8 84,3
Các nước khác thuộc châu
Nguồn: : Tổng cục Thống kê