Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch kỷ niệm 30 năm thành lập

Cập nhật:
Lượt xem: 1.436

- Chiều ngày 8/11/2018, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch (Tổng cục Du lịch) tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (6/9/1988 – 6/9/2018). Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Quang Tùng đã tới dự và phát biểu tại buổi lễ.  

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Quang Tùng phát biểu tại buổi lễ

Buổi lễ nhằm ôn lại những chặng đường đã qua, tri ân các thế hệ lãnh đạo, viên chức và người lao động của Viện đã có những cống hiến, nỗ lực không ngừng trong quá trình xây dựng và phát triển Viện trở thành viện nghiên cứu đầu ngành, đóng góp chung vào sự nghiệp phát triển Du lịch Việt Nam.

Tại buổi lễ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch Nguyễn Anh Tuấn đã điểm lại chặng đường xây dựng và phát triển của Viện.

Theo đó, chặng đường này luôn gắn liền với lịch sử phát triển của ngành Du lịch Việt Nam và trải qua nhiều dấu mốc lịch sử quan trọng.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch Nguyễn Anh Tuấn giới thiệu khái quát chặng đường 30 năm hình thành và phát triển Viện

Viện có chức năng chính là nghiên cứu xây dựng chiến lược, quy hoạch, chính sách du lịch, phục vụ công tác quản lý nhà nước về du lịch; cung cấp dịch vụ nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Du lịch.

Nhìn lại những kết quả nổi bật, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã thực hiện thành công Dự án VIE/89/003 “Xây dựng kế hoạch chỉ đạo phát triển Du lịch Việt Nam giai đoạn 1990 - 2000” do Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) và Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) tài trợ; xây dựng thành công Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch Việt Nam các giai đoạn 1995 - 2010,  2001 - 2010; Chiến lược và Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Quy hoạch tổng thể phát triển cho 7 vùng du lịch trọng điểm và một số khu du lịch quốc gia; xây dựng Chiến lược phát triển sản phẩm Du lịch Việt Nam và xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù cho 7 vùng du lịch; xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển các vùng du lịch trọng điểm, các trung tâm du lịch, một số địa bàn có tiềm năng du lịch đặc sắc nằm trong không gian một số địa bàn du lịch trọng điểm và nhiều địa phương trong cả nước.

Ngoài ra, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tích cực tham gia thực hiện nhiều đề án, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên phạm vi cả nước, các địa bàn kinh tế trọng điểm và tham gia thực hiện một số quy hoạch phát triển du lịch cấp khu vực…

Toàn cảnh buổi lễ

Trong công tác nghiên cứu khoa học, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã chủ trì thực hiện thành công nhiều đề tài khoa học công nghệ cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở và nhiệm vụ quản lý nhà nước về môi trường… là tài liệu tham khảo và căn cứ khoa học quan trọng trong xây dựng Nghị quyết của Đảng và Chính phủ về phát triển Du lịch, Luật Du lịch và các văn bản quy phạm pháp luật về Du lịch, và xây dựng các chính sách liên quan đến phát triển thị trường và sản phẩm du lịch.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Quang Tùng khẳng định, những thành tựu to lớn và toàn diện trên các lĩnh vực xây dựng và hoạch định chính sách, xây dựng chiến lược, quy hoạch ngành, quy hoạch vùng và địa phương, các lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, ứng dụng khoa học kỹ thuật… mà Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã đạt được trong suốt 30 năm qua là sự khẳng định vị trí và vai trò của Viện trong công cuộc phát triển Du lịch Việt Nam.

Hướng đến giai đoạn phát triển mới, Thứ trưởng Lê Quang Tùng yêu cầu Viện Nghiện cứu Phát triển Du lịch cần đổi mới cơ chế hoạt động; xây dựng chiến lược phát triển có lộ trình phù hợp với yêu cầu thực tiễn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ khoa học của Viện; đẩy mạnh các nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài nghiên cứu, tích cực tham gia phản biện và đóng góp xây dựng phát triển ngành; tăng cường trao đổi, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm của các nước tiên tiến trong các hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế đồng thời giới thiệu, quảng bá các thành tựu nghiên cứu khoa học công nghệ của Việt Nam…

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Biểu diễn văn nghệ tại buổi lễ

Trung tâm Thông tin du lịch