Mời các doanh nghiệp lữ hành tổ chức đưa khách du lịch tham gia hoạt động của Tuần “Đại đoàn hết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam”

Cập nhật:
Lượt xem: 2.567

– Ngày 14/11/2018, Tổng cục Du lịch đã có công văn gửi các doanh nghiệp lữ hành về việc tổ chức đưa khách du lịch tham gia các hoạt động của Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam” từ ngày 18-23/11/2018, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Xem chi tiết văn bản