Chương trình Năm Du lịch quốc gia 2019 - Nha Trang, Khánh Hòa

Cập nhật:
Lượt xem: 3.289

– Triển khai công tác Năm Du lịch quốc gia 2019, ngày 15/11/2018, Bộ VHTTDL đã ban hành Chương trình Năm Du lịch quốc gia 2019 – Nha Trang, Khánh Hòa.  

Xem chi tiết văn bản