Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2018

Cập nhật:
Lượt xem: 14.791

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 11/2018 ước đạt 1.301.909 lượt, tăng 8,0% so với tháng trước và tăng 11,0% so với cùng kỳ năm 2017. Tính chung 11 tháng năm 2018 ước đạt 14.123.556 lượt khách, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Chỉ tiu

Ước tnh thng 11/2018
(Lượt khch)

11 thng năm 2018 (Lượt khch)

Thng 11/2018 so với thng trước (%)

Thng 11/2018 so với thng 11/2017 (%)

11 thng 2018 so với cng kỳ năm trước (%)

Tổng số 1.301.909 14.123.556 108,0 111,0 121,3
Chia theo phương tiện đến
1. Đường khng 1.036.051 11.397.232 108,6 103,2 115,3
2. Đường biển 4.323 204.375 46,8 16,8 88,7
3. Đường bộ 261.535 2.521.949 108,0 183,6 164,4
Chia theo một số thị trường
1. Chu 994.349 10.983.856 103,6 114,9 125,3
Hàn Quốc 293.481 3.160.861 96,7 131,0 146,5
Hồng Kông 5.937 56.687 107,1 168,7 132,8
Trung Quốc 380.139 4.560.895 102,4 109,0 126,9
Đài Loan 60.943 649.747 99,7 123,2 115,6
Thái Lan 37.303 306.707 113,7 128,2 114,3
Malaisia 52.338 474.821 128,8 120,2 113,4
Philippin 15.097 137.284 125,1 109,6 113,0
Indonesia 7.737 81.002 120,1 107,6 109,1
Singapo 24.848 248.557 118,7 101,8 103,7
Nhật 72.008 755.963 119,5 101,8 103,7
Campuchia 13.310 184.399 89,0 60,3 88,5
Lào 6.438 111.072 77,2 75,6 83,8
Các nước khác thuộc châu
Nguồn: : Tổng cục Thống kê