Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 12 và cả năm 2018

Cập nhật:
Lượt xem: 54.098

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 12/2018 đạt 1.374.235 lượt, tăng 5,6% so với tháng 11/2018 và tăng 7,7% so với tháng 12/2017. Tính chung cả năm 2018 đạt 15.497.791 lượt khách, tăng 19,9% so với năm 2017.

Chỉ tiu

Ước tnh thng 12/2018
(Lượt khch)

12 thng năm 2018 (Lượt khch)

Thng 12/2018 so với thng trước (%)

Thng 12/2018 so với thng 12/2017 (%)

12 thng 2018 so với cng kỳ năm trước (%)

Tổng số 1.374.235 15.497.791 105,6 107,7 119,9
Chia theo phương tiện đến
1. Đường khng 1.087.755 12.484.987 105,0 105,7 114,4
2. Đường biển 10.931 215.306 252,9 38,5 83,2
3. Đường bộ 275.549 2.797.498 105,4 125,7 159,6
Chia theo một số thị trường
1. Chu 1.091.610 12.075.466 109,8 109,4 123,7
Hàn Quốc 324.545 3.485.406 110,6 126,2 144,3
Hồng Kông 5.521 62.208 93,0 109,6 130,4
Trung Quốc 405.573 4.966.468 106,7 98,0 123,9
Đài Loan 64.365 714.112 105,6 119,3 115,9
Thái Lan 42.603 349.310 114,2 127,8 115,8
Philippin 14.357 151.641 95,1 119,4 113,6
Malaisia 65.298 540.119 124,8 105,5 112,4
Indonesia 6.939 87.941 89,7 102,1 108,5
Nhật 70.711 826.674 98,2 102,3 103,6
Singapo 37.689 286.246 151,7 99,2 103,1
Campuchia 18.555 202.954 139,4 129,9 91,2
Lào 8.937 120.009 138,8 99,4 84,8
Các nước khác thuộc châu
Nguồn: : Tổng cục Thống kê