Mời tham dự các hoạt động xúc tiến du lịch năm 2019, 2020

Cập nhật:
Lượt xem: 3.061

– Ngày 29/1/2019, Tổng cục Du lịch đã có công văn gửi các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, khu nghỉ dưỡng về việc mời tham dự các hoạt động xúc tiến du lịch năm 2019, 2020.  

Xem chi tiết văn bản