Văn bản hướng dẫn lập hồ sơ tham dự “Giải thưởng Du lịch Việt Nam”

Cập nhật:
Lượt xem: 4.687

– Ngày 9/4/2019, Tổng cục Du lịch ban hành văn bản gửi các khách sạn, nhà hàng, khu du lịch, cửa hàng mua sắm, doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, doanh nghiệp vận chuyển khách bằng ô tô và bằng đường thủy trên toàn quốc, điểm dừng chân phục vụ khách du lịch về việc hướng dẫn lập hồ sơ tham dự “Giải thưởng Du lịch Việt Nam”.

- Khách sạn

- Nhà hàng

- Khu du lịch

- Cửa hàng mua sắm

- Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành

- Doanh nghiệp vận chuyển khách bằng ô tô

- Doanh nghiệp vận chuyển khách bằng đường thủy

- Điểm dừng chân phục vụ khách du lịch