Tổng cục Du lịch hướng dẫn xây dựng hồ sơ bình chọn Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2019

Cập nhật:
Lượt xem: 1.963

- Ngày 09/4/2019, Tổng cục Du lịch đã có Công văn số 469/TCDL-KS gửi các điểm dừng chân phục vụ khách du lịch về việc xây dựng hồ sơ bình chọn Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2019.

Xem chi tiết văn bản