Kế hoạch phối hợp trao đổi, kết nối, xây dựng chương trình tham quan năm 2019

Cập nhật:
Lượt xem: 1.640

Nhằm phát huy hiệu quả công tác liên kết và hợp tác trong việc xây dựng chương trình tham quan, kết nối tour, tuyến; xây dựng sản phẩm du lịch, quảng bá xúc tiến và đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch chuyên nghiệp có chất lượng, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang thống nhất ký kết Kế hoạch phối hợp số 1739/KHPH-SVHTTDL ngày 29/5/2019 về việc trao đổi, kết nối, xây dựng chương trình tham quan năm 2019.  

 

Ảnh: nguồn internet

Theo Kế hoạch, các doanh nghiệp du lịch thành phố Cần Thơ sẽ hỗ trợ giá, xây dựng chính sách khuyến mãi dịch vụ, hợp tác liên kết với các doanh nghiệp du lịch tỉnh An Giang, tỉnh Bạc Liêu và ngược lại; đảm bảo triển khai thí điểm từ 01 - 02 chương trình tham quan: Bạc Liêu - Cần Thơ - An Giang; có từ 03 - 04 doanh nghiệp du lịch của 03 tỉnh ký kết hợp tác lâu dài trong năm 2019 và những năm tiếp theo, với những nội dung trọng tâm như sau:

Về kết nối, xây dựng chương trình tham quan 03 địa phương: Khi đơn vị lữ hành của tỉnh Bạc Liêu và tỉnh An Giang đưa khách đến thành phố Cần Thơ thì điểm du lịch, cơ sở lưu trú tại thành phố Cần Thơ sẽ hỗ trợ cho đơn vị lữ hành của 02 địa phương này. Ngược lại, khi đơn vị lữ hành của thành phố Cần Thơ đưa khách đến tỉnh An Giang và tỉnh Bạc Liêu thì điểm du lịch cũng như cơ sở lưu trú của địa phương sẽ hỗ trợ giá cho đơn vị lữ hành của thành phố Cần Thơ. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ giới thiệu 02 điểm du lịch và 02 cơ sở lưu trú để hợp tác với đơn vị lữ hành của tỉnh An Giang (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang giới thiệu) và đơn vị lữ hành của tỉnh Bạc Liêu (do Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu giới thiệu). Ngược lại, đơn vị lữ hành của thành phố Cần Thơ sẽ kết nối với 02 điểm du lịch và 02 cơ sở lưu trú tại tỉnh An Giang và tỉnh Bạc Liêu.

Về hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nhân lực của 03 địa phương: Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang chỉ đạo rà soát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch; kết nối giữa doanh nghiệp và Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ hợp tác mở lớp; thông tin, kết hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; hỗ trợ thông tin mở lớp cho doanh nghiệp thuộc địa phương quản lý, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tham gia.

Về hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về du lịch: Các phòng chuyên môn tham mưu quản lý nhà nước về du lịch phối hợp với Thanh tra thuộc 03 Sở thường xuyên trao đổi thông tin, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác quản lý nhà nước như cơ chế, chính sách cho ngành du lịch; xây dựng chương trình, đề án, xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch… công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý các khu, điểm du lịch… nhằm nâng cao công tác quản lý nhà nước về du lịch tại địa phương.

Về kết hợp tổ chức quảng bá, xúc tiến tại các tỉnh, thành phố trên cả nước: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch; phối hợp với Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang kết hợp cùng tham gia hoặc gửi tờ gấp, video clip quảng bá… Và ngược lại. Đồng thời, kết nối, tạo liên vùng 03 tỉnh, hỗ trợ, hợp tác trong Cụm liên kết phát triển du lịch các tỉnh phía Tây vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngô Thời Nhiệm

Nguồn: Sở VHTTDL tỉnh Bạc Liêu