Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL

Cập nhật:
Lượt xem: 3.643

– Ngày 11/6/2019, Tổng cục Du lịch đã có Công văn số 768/TCDL-LH gửi các cơ sở đào tạo, cơ sở lưu trú du lịch, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành về việc lấy ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

Xem chi tiết văn bản

Xem chi tiết dự thảo Thông tư