Ban chỉ đạo Du lịch tỉnh Hòa Bình sơ kết công tác phát triển du lịch 6 tháng đầu năm

Cập nhật:
Lượt xem: 776

Sáng 23/7, tại huyện Mai Châu, Ban chỉ đạo Du lịch tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phát triển du lịch 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.  

Toàn cảnh hội nghị.

Trên địa bàn tỉnh đã có 31 khu, điểm du lịch đi vào hoạt động (trong đó có 9 điểm được công nhận điểm du lịch địa phương), 412 cơ sở lưu trú, 3.421 phòng (37 khách sạch, 233 nhà nghỉ, 142 hộ kinh doanh du lịch cộng đồng); 2 nhà hàng đạt chuẩn phục vụ khách du lịch; 6 công ty lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện các công ty lữ hành hoạt động; 1 Trung tâm mua sắm đạt chuẩn phục vụ khách sạn du lịch. Trong 6 tháng, toàn tỉnh đón 1.846.477 lượt khách tham quan du lịch, đạt 61,5% kế hoạch năm (khách quốc tế 153.580 lượt, khách nội địa 1.692.897 lượt); tổng doanh thu từ du lịch đạt 565,651 tỷ đồng; tổng thu nhập từ du lịch đạt 1.018 tỷ đồng, đạt 50,08% kế hoạch năm.

6 tháng cuối năm 2019, BCĐ Du lịch tỉnh đề ra 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về du lịch nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò của du lịch trong chiến lược phát triển KT-XH của tỉnh. Tập trung chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan nâng cao tính chủ động, trách nhiệm, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong các Nghị quyết, Quy hoạch, Chương trình, Đề án, Kế hoạch phát triển du lịch của tỉnh. Huy động các nguồn lực tập trung đầu tư cho phát triển du lịch. Tăng cường và phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của các sở, ngành, thành viên BCĐ lịch tỉnh; sự vào cuộc của các cấp ủy, các tổ chức đoàn thể trong việc triển khai thực hiện phát triển du lịch tỉnh; hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai các dự án phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

Hồng Ngọc

Nguồn: Báo Hòa Bình