Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Chuyển vùng quốc tế tại khu vực giáp ranh biên giới

Cập nhật:
Lượt xem: 1.729

– Ngày 29/7/2019, Tổng cục Du lịch ban hành công văn số 1060/TCDL-LH gửi các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành về việc hỗ trợ tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ Chuyển vùng quốc tế tại khu vực giáp ranh biên giới.

Xem chi tiết văn bản