Bình Phước: Đến 2020, hoàn thành việc số hóa toàn bộ dữ liệu về du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 761

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 175/KH-UBND về triển khai Đề án Tổng thể ứng đụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh đã đề ra mục tiêu như sau:

Khách du lịch tham quan điểm du lịch tâm linh Miếu Bà Rá (TX. Phước Long) - Ảnh: C.L

Về mục tiêu chung: Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh, chủ động đáp ứng nhu cầu đặc thù, chuyên biệt của thị trường khách du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp du lịch kết nối hiệu quả với các chủ thể liên quan, tạo môi trường cho cộng đồng, các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phù hợp với xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đáp ứng yêu cầu về đổi mới phương thức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Bình Phước.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2020, hoàn thành việc số hóa toàn bộ các dữ liệu về hướng dẫn viên du lịch, doanh nghiệp lữ hành quốc tế, cơ sở lưu trú. Hình thành hệ thống thông tin số về các khu, điểm du lịch, các cơ sở dịch vụ du lịch và khách du lịch. Phát triển các ứng dụng trên thiết bị di động cung cấp cho khách du lịch tại các khu, điểm du lịch trọng điểm, trong đó có các thông tin về điểm đến, sản phẩm dịch vụ du lịch.

Đến năm 2025, phát triển đồng bộ hệ sinh thái du lịch thông minh gắn với các mô hình đô thị thông minh; thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trợ lý du lịch ảo và các công nghệ tiên tiến khác phục vụ du khách, cộng đồng, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước về du lịch.

KT

Nguồn: Báo Bình Phước