Tìm giải pháp để phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao

Cập nhật:
Lượt xem: 825

Trong những năm gần đây, ngành du lịch nước ta đã thu hút hàng chục triệu du khách khắp nơi trên thế giới đến Việt Nam, nhanh chóng nâng cao tỷ trọng thu nhập trong GDP của nền kinh tế quốc dân, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.  

Tuy nhiên, ngành du lịch Việt Nam cũng đang gặp những khó khăn, thách thức không nhỏ về nhiều mặt, nổi bật trong đó là vấn đề về “Xây dựng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao”. Ngành du lịch đã có những cố gắng huy động cộng đồng, các thành phần kinh tế và sự hỗ trợ của quốc tế để phát triển nguồn nhân lực. Tuy đã đạt được một số kết quả nhất định, nhưng nhìn chung ngành du lịch vẫn trong tình trạng vừa thừa vừa thiếu về số lượng, yếu về chất lượng, chưa đáp ứng được các yêu cầu phát triển của ngành trong giai đoạn mới của nền kinh tế đất nước và hội nhập toàn cầu.

Trước thực tế đó, tại hội thảo, các diễn giả tập trung trình bày, thảo luận các nội dung chính như: những nghiên cứu về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với phát triển du lịch nói chung và nhân lực du lịch nói riêng; một số kinh nghiệm của các nước trong khu vực và quốc tế về phát triển nhân lực du lịch chất lượng cao cùng bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Các đại biểu cũng nhận định về những thực trạng, yêu cầu mới cũng như các nhân tố tác động và những giải pháp đột phá để phát triển nhân lực du lịch chất lượng cao ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

Các đại biểu cũng đưa ra nhiều ý kiến về vấn đề đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao đáp ứng nhu cầu khách du lịch quốc tế hay liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nhân lực du lịch. Một số ý kiến đại biểu đã đề cập đến phương pháp giảng dạy du lịch bậc đại học trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Theo PGS, TS Trần Văn Thiện, Hiệu trưởng trường Đại học Văn Hiến, hội thảo sẽ giúp cho các nhà quản lý có cái nhìn chung về nhân lực ngành du lịch hiện nay, từ đó có những chính sách đột phá, các giải pháp tổng thể, tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc trong phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt nhân lực có chất lượng cao, qua đó khơi thông, tạo điều kiện cho ngành du lịch có những bước phát triển mới trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.
 

Mạnh Hảo

Nguồn: nhandan.com.vn