Bắc Kạn cần tập trung phát triển mạnh dịch vụ, du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 615

Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, bảo đảm hài hòa với phát triển kinh tế. Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng; chú trọng bảo vệ và phát triển rừng. Đưa các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững vào thực tiễn cuộc sống.  

Chính phủ đưa tin, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn vào tối 24/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Bắc Kạn cần phát huy mạnh mẽ những tiềm năng, lợi thế; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu trở thành địa phương phát triển khá trong vùng và cả nước…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ - Ảnh VGP

Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá cao những nỗ lực, phấn đấu của tỉnh Bắc Kạn trong những năm vừa qua. Là một địa phương nghèo, nhưng Bắc Kạn tự hào có tỷ lệ tốt nghiệp phổ thông trung học đạt trên 92%; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế ước đạt 98%. 7 tháng đầu năm 2019 tỉnh đã thu hút được 440 nghìn lượt khách.

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Bắc Kạn tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu như: Tập trung cơ cấu lại nền kinh tế giữa các ngành và nội ngành theo hướng tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu qủa và sức cạnh tranh. Phát triển mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao. Khai thác tiềm năng phát triển công nghiệp khai khoáng, chế biến chế tạo, tiểu thủ công nghiệp. Đặc biệt là phát huy thắng cảnh Hồ Ba Bể, tập trung phát triển mạnh dịch vụ, du lịch nhất là du lịch văn hóa, lịch sử, sinh thái.

Rà soát, hoàn thiện các quy hoạch; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, kết nối với các địa phương trong vùng và với Thủ đô Hà Nội. Tăng cường xúc tiến, thu hút đầu tư; phát triển doanh nghiệp; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh; phấn đấu năng lực cạnh tranh cấp tỉnh ở mức trung bình và từng bước vươn lên thứ hạng cao trong vùng và cả nước.

Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, bảo đảm hài hòa với phát triển kinh tế. Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng; chú trọng bảo vệ và phát triển rừng. Đưa các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững vào thực tiễn cuộc sống.

Cùng với những nhiệm vụ trên, Bắc Kạn cũng cần đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử; rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như khai thác, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, rừng, đầu tư công.

Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội; kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế, xã hội. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thành Trung

Nguồn: bvhttdl.gov.vn