Tổng cục Du lịch quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đối với 4 công ty lữ hành quốc tế tại Hà Nội, Khánh Hòa và Đà Nẵng

Cập nhật:
Lượt xem: 4.686

– Ngày 23/8/2019, Tổng cục Du lịch đã ban hành các quyết định về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đối với 4 công ty lữ hành quốc tế trên địa bàn TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng, tỉnh Khánh Hòa do thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế của các công ty.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, các công ty là:

  1. Công ty Cổ phần Huyền thoại Đà Nẵng (TP. Đà Nẵng) (tại Quyết định số 565/QĐ-TCDL ngày 23/8/2019 về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế);
  2. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tam Long Á Châu (TP. Đà Nẵng) (tại Quyết định số 566/QĐ-TCDL ngày 23/8/2019 về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế);
  3. Công ty Cổ phần Du lịch và Phát triển Tri thức Poke (TP. Hà Nội) (tại Quyết định số 567/QĐ-TCDL ngày 23/8/2019 về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế);
  4. Công TNHH Du lịch Yuemei (Tỉnh Khánh Hòa) (tại Quyết định số 568/QĐ-TCDL 23/8/2019 về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế).

Xem chi tiết văn bản