Bộ VHTTDL thông báo Lịch thi tuyển công chức năm 2019

Cập nhật:
Lượt xem: 3.207

– Ngày 22/10/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 4258/BVHTTDL-HĐTTCC về việc thông báo lịch thi tuyển công chức năm 2019.

Căn cứ nhu cầu công tác thực tế của các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ VHTTDL, tổng chỉ tiêu tuyển công chức của Bộ VHTTDL năm 2019 là 91 chỉ tiêu, trong đó Tổng cục Du lịch tuyển dụng 14 chỉ tiêu.

Thông tin chi tiết xem tại các tài liệu dưới đây:

Thông báo thời gian thi công chức năm 2019

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi vào đơn vị Tổng cục Du lịch

Danh mục tài liệu ôn thi

Phân nhóm chuyên ngành, lĩnh vực theo vị trí tuyển dụng