Thông báo chính sách mới của Ấn Độ đối với phí cấp thị thực điện tử cho khách du lịch Việt Nam

Cập nhật:
Lượt xem: 19.880

Ngày 29/10/2019, Tổng cục Du lịch đã gửi văn bản đến các Sở Du lịch, Sở VHTTDL các tỉnh/thành phố, doanh nghiệp lữ hành quốc tế về việc thông báo chính sách mới của Ấn Độ đối với phí cấp thị thực điện tử cho khách du lịch Việt Nam.

Xem chi tiết văn bản