Xúc tiến quảng bá du lịch các tỉnh Việt Bắc (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Cập nhật:
Lượt xem: 356

Chiều ngày 4/11 tại Tp. Lạng Sơn, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị Xúc tiến quảng bá du lịch các tỉnh Việt Bắc (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc).


Phó Tổng cục trưởng TCDL Ngô Hoài Chung phát biểu tại Hội nghị 

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên nêu rõ: Liên kết du lịch đang là xu hướng tất yêu để phát triển du lịch một cách hiệu quả. Bên cạnh việc liên kết giữa các vùng có những điểm tương đồng về văn hóa trong một nước thì việc liên kết phát triển du lịch giữa các khu vực, lãnh thổ của các quốc gia với nhau cũng đang là một xu thế. Hiện nay Lạng Sơn đã và đang có những bước đi tích cực để tăng cường hợp tác, phát triển du lịch giữa Lạng Sơn nói riêng với các tỉnh Việt Bắc, Việt Nam nói chung với Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc nói riêng. Phó Chủ tịch Dương Xuân Huyên cho rằng, để du lịch Việt Bắc trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn, có sức cạnh tranh, cần xây dựng một Chương trình hành động của các địa phương, trong đó tập trung xây dựng một số sản phẩm du lịch đặc trưng của 6 tỉnh; đổi mới công tác xúc tiến quảng bá, xúc tiến du lịch theo hướng hiện đại; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước có tiềm lực, uy tín vào đầu tư; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, nhất là nhân lực chất lượng cao.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe ý kiến phát biểu tham luận của lãnh đạo Sở Du lịch, Sở VHTTDL các địa phương vùng Việt Bắc đã trình bày về tiềm năng, thế mạnh Văn hóa, du lịch, những sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn đồng thời nêu lên những tồn tại, hạn chế cần được tháo gỡ. Các đại biểu cũng đề xuất những kiến nghị, giải pháp về cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, xây dựng các khu vumi chơi, giải trí, quản lý Nhà nước về du lịch, chú trọng trong công tác đào tạo, tăng cường hợp tác , giao lưu, liên kết giữa các tỉnh Việt Bắc (Việt Nam) nói chung cũng như giao lưu, hợp tác với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) nói riêng, nhằm khai thác nguồn lực, thế mạnh, thúc đẩy sự phát triển du lịch trong xu thế hội nhập.


Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng TCDL Ngô Hoài Chung đánh giá cao về tiềm năng, thế mạnh của 6 tỉnh Việt Bắc và những kết quả mà các tỉnh Việt Bắc đã đạt được. Phó Tổng cục trưởng cho rằng đó là sự chuyển biến lớn về nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, xã hội, chuyển biến trong nhận thức về vai trò của ngành du lịch trong phát triển kính tế - xã hội, trong đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng sản phẩm du lịch, quảng bá, xúc tiến, tổ chức các sự kiện của từng địa phương đã tạo nên dấu ấn và thương hiệu riêng.

Phó Tổng cục trưởng Ngô Hoài Chung đề cập 4 nội dung cần tháo gỡ của các tỉnh Việt Bắc gồm việc đầu tư, xây dựng các sản phẩm du lịch chưa tương xứng với tiềm năng, tài nguyên du lịch; các lực lượng làm du lịch còn hạn chế; thiếu nguồn nhân lực cả về số lượng, chất lượng, đặc biệt là lao động nghề có chất lượng cao; kinh phí dành cho quảng bá, xúc tiến du lịch còn hạn chế. Phó Tổng cục trưởng Ngô Hoài Chung đề nghị mỗi địa phương cần chọn điểm nhấn tập trung đầu tư. Trong điều kiện nguồn ngân sách khó khăn cần quyết liệt kêu gọi đầu tư; phát triển sản phẩm du lịch đặc thù, có giá trị đặc sắc gắn với môi trường sinh thái, lịch sử, cộng đồng; đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá, liên kết; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực; đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến, liên kết các địa phương…

Tuấn Hải

Nguồn: Báo Du lịch