Thương hiệu quốc gia về du lịch văn hóa – khẳng định vai trò quan trọng của văn hóa trong phát triển du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 1.334

– Du lịch văn hóa là một trong 4 dòng sản phẩm thu hút đông đảo du khách quốc tế đến tham quan, tìm hiểu đất nước, con người Việt Nam; đươc xác định là loại hình du lịch quan trọng, có sức hấp dẫn, góp phần cho sự phát triển bền vững của ngành Du lịch. Xu hướng dòng khách quốc tế quan tâm đến các điểm đến du lịch gắn với các sản phẩm du lịch văn hóa ngày càng tăng.

Toàn cảnh hội thảo

Đề án “Xây dựng thương hiệu quốc gia về du lịch văn hóa” nằm trong kế hoạch của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 8/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trong Chiến lược nêu rõ nhiệm vụ của du lịch văn hóa là khuyến khích phát triển các loại hình du lịch văn hóa, đặc biệt là du lịch di sản, du lịch tâm linh. Liên kết xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa với các nước ASEAN, đẩy mạnh liên kết vùng, địa phương.

Chiều ngày 6/11/2019, tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về Đề án “Xây dựng thương hiệu quốc gia về du lịch văn hóa”.

Đại diện nhóm nghiên cứu trình bày khái quát Đề án tại hội thảo

Đề án được Vụ Thị trường du lịch (Tổng cục Du lịch) xây dựng trên cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia. Đề án cũng khái quát hiện trạng phát triển du lịch văn hóa tại Việt Nam cùng với việc đưa ra các giá trị cốt lõi của thương hiệu về du lịch văn hóa Việt Nam; Định hướng, mục tiêu và nội dung phát triển thương hiệu quốc gia cho du lịch văn hóa của Việt Nam; Giải pháp triển khai và cách tổ chức thực hiện.

Tại hội thảo, nhóm xây dựng Đề án đã nhận được nhiều ý kiến góp ý của các đại biểu về việc tập trung làm rõ du lịch văn hóa, tiêu chí xây dựng thương hiệu quốc gia về du lịch văn hóa, đánh giá đối tượng để xây dựng thương hiệu du lịch văn hóa, kết hợp với hoạt động truyền thông quảng bá du lịch, sự tham gia xây dựng đề án của nhiều bên liên quan…

Ông Đinh Ngọc Đức – Vụ trưởng Vụ Thị trường du lịch

Đánh giá cao những ý kiến đóng góp, chia sẻ của các đại biểu, ông Đinh Ngọc Đức – Vụ trưởng Vụ Thị trường du lịch (Tổng cục Du lịch) nhấn mạnh Việt Nam là đất nước có nền văn hóa đa dạng, phong phú, giàu bản sắc truyền thống. Du lịch phát triển trên cơ sở phát huy giá trị văn hóa, qua đó góp phần quảng bá, bảo tồn những giá trị văn hóa này. Trên cơ sở những ý kiến góp ý nhận được tại hội thảo, nhóm nghiên cứu đề án sẽ tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện đề án trong thời gian sớm nhất.

TITC