Google Maps thử nghiệm tính năng chỉ dẫn du lịch mới

Cập nhật:
Lượt xem: 661

Với tính năng Local Guides, người dùng Google Maps có thể nhận được chỉ dẫn gợi ý về những điểm nên đến từ chính người dân địa phương tại một số khu vực.

Google Maps là một trong những ứng dụng bản đồ được sử dụng phổ biến nhất hiện nay.

Google thông báo, họ đã bắt đầu thử nghiệm tính năng mới cung cấp cho người dùng bản đồ các đề xuất khi làm theo các chỉ dẫn Local Guides. Tính năng thử nghiệm đang được áp dụng tại 9 thành phố, tuy nhiên, sau khi thử nghiệm kết thúc, tính năng sẽ được mở rộng đến các địa điểm khác.

Local Guide có sẵn ở 24.000 thành phố và thị trấn với cộng đồng gồm 120 triệu người dùng, do đó, việc đưa ra các đề xuất thông qua tính năng này là hoàn toàn phù hợp. Hiện tại, người dùng ở Bangkok, Delhi, London, Mexico City, New York, Osaka, San Francisco, Sao Paolo và Tokyo sẽ sớm thấy những chỉ dẫn Local Guides hàng đầu nổi bật trong tab For You của ứng dụng Google Maps.

Nếu người dùng dự định đến một trong những thành phố trên, Google Maps sẽ đưa ra gợi ý những nơi cần đến trong trường hợp người dùng không quen thuộc với nơi đó. Để làm điều đó, người dùng sẽ phải tuân theo một trong những chỉ dẫn Local Guides để các đề xuất có thể xuất hiện trên Google Maps.

PL

Nguồn: vtv.vn