UNWTO và UNESCO đồng tổ chức Hội thảo về du lịch và văn hóa lần thứ tư

Cập nhật:
Lượt xem: 734

- Trong hai ngày 12,13 tháng 12 tới đây, Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) phối hợp với Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) tổ chức hội thảo về du lịch và văn hóa lần thứ 4 tại Kyoto, Nhật Bản.

Hội thảo được tổ chức nhằm đáp ứng lời kêu gọi hành động ba tuyên bố trước đây về du lịch và văn hóa: Tuyên bố Siêm Riệp 2015 khuyến nghị quan hệ đối tác chặt chẽ và chiến lược giữa các bên liên quan về văn hóa và du lịch; Tuyên bố Muscat 2017 khuyến khích sự đóng góp của du lịch và văn hóa trong chiến lược phát triển bền vững SDG quốc gia;  Tuyên bố Istanbul 2018 thúc đẩy phát triển du lịch như một công cụ để bảo tồn văn hóa, góp phần vào phát triển thành phố bền vững và áp dụng công nghệ hướng tới việc tạo điều kiện tiếp cận cho tất cả mọi người.

Hội thảo lần này sẽ tiếp tục thảo luận về phương thức hợp tác hơn nữa giữa ngành du lịch và văn hóa cũng như tăng cường quan hệ đối tác công tư trong việc bảo tồn di sản văn hóa chung.

Hội thảo lần thứ 4 năm 2019 với chủ đề “Đầu tư cho thế hệ tương lai” tập trung vào trao truyền văn hóa và xây dựng năng lực cộng đồng. Hội thảo sẽ nêu bật tầm quan trọng của việc khuyến khích các bên liên quan tại địa phương có tiếng nói trong cách quản lý du lịch hiện tại và trong tương lai. Các đại biểu tham dự hội thảo sẽ chia sẻ quan điểm về các khoản đầu tư ưu tiên cần thực hiện ngay hôm nay để đảm bảo du lịch phát triển phù hợp với Mục tiêu phát triển bền vững và Quy tắc ứng xử toàn cầu về đạo đức trong du lịch của UNWTO.

Hội thảo sẽ diễn ra với ba phiên họp. Phiên thứ nhất bàn về trao truyền văn hóa nhằm gia tăng chất lượng du lịch và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau. Phiên thứ hai tập chung về việc thay đổi phương thức quản lý du lịch đề cao vai trò của cộng đồng địa phương. Phiên thứ ba sẽ thảo luận về tăng cường năng lực phát triển bền vững du lịch văn hóa.

TITC