Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức Cán bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Cập nhật:
Lượt xem: 1.706

– Ngày 18/3/2020, Chi bộ Vụ Tổ chức Cán bộ - Tổng cục Du lịch đã tổ chức Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đại hội có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Trùng Khánh - Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (TCDL), cùng toàn thể đảng viên của chi bộ.

Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng TCDL Nguyễn Trùng Khánh tặng hoa chi bộ nhân dịp đại hội

Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi  bộ Vụ Tổ chức Cán bộ đã chỉ đạo, lãnh đạo đơn vị triển khai, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Cụ thể: xây dựng và tham gia xây dựng các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Du lịch và 11 đơn vị trong Tổng cục Du lịch; xây dựng quy chế làm việc, quy chế dân chủ cơ sở của Tổng cục Du lịch; tham mưu tinh gọn bộ máy ở Văn phòng TCDL và các đơn vị sự nghiệp. Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ các cấp thuộc Tổng cục Du lịch giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026; kiện toàn đội ngũ cán bộ khung của Tổng cục Du lịch. Thực hiện công tác tuyển dụng 19 công chức cho Tổng cục Du lịch và 18 viên chức cho các đơn vị sự nghiệp; Tổ chức và phối hợp tổ chức 10 khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, chính trị cho gần 1.000 học viên là CBCCVCNLĐ của Tổng cục Du lịch, các đơn vị sự nghiệp, địa phương, doanh nghiệp du lịch…

Về phương hướng trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ quyết tâm đạt được các chỉ tiêu cụ thể sau: 100% đảng viên tham dự học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng; 100% đảng viên đăng ký hàng năm các nội dung cụ thể, thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Kết nạp được ít nhất 01 quần chúng ưu tú vào Đảng; Hàng năm, đạt xếp loại tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh trở lên; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 1-2 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Trùng Khánh - Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng TCDL khẳng định Chi bộ Vụ Tổ chức Cán bộ trong nhiệm kỳ vừa qua đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Thay mặt Đảng ủy Tổng cục Du lịch, đồng chí Nguyễn Trùng Khánh biểu dương vai trò của từng đảng viên trong chi bộ. Mặc dù Chi bộ chỉ có 6 đồng chí đảng viên, nhưng đều đảm nhiệm các nhiệm vụ quan trọng của Tổng cục Du lịch. Khối lượng công việc lớn nhưng với tinh thần đoàn kết, nêu gương, các đồng chí đảng viên đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ thuộc chức năng nhiệm vụ của đơn vị trong điều kiện về nguồn lực còn hạn chế. Với kết quả đó Tập thể Vụ Tổ chức cán bộ được tặng bằng khen của Bộ trưởng năm 2018 và được tặng cờ thi đua của Bộ VHTTDL năm 2019. Tổng cục trưởng mong rằng toàn thể đảng viên trong chi bộ cần tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, chỉ rõ những mặt còn hạn chế để đề ra các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tốt hơn trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã nhất trí và tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Thanh Thủy giữ chức Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Một số hình ảnh tại đại hội:

Toàn cảnh đại hội

Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng TCDL Nguyễn Trùng Khánh phát biểu tại đại hội

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Bí thư và Phó Bí thư chi bộ

Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng TCDL Nguyễn Trùng Khánh chúc mừng tân Bí thư và Phó Bí thư của Chi bộ

TTTTDL