Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch nhiệm kỳ 2020 – 2022

Cập nhật:
Lượt xem: 876

Sáng 13/3/2020, Chi bộ Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch (NCPTDL) - Tổng cục Du lịch (TCDL) đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng TCDL, đại diện Văn phòng Đảng ủy TCDL cùng các đồng chí đảng viên Chi bộ Viện NCPTDL.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng TCDL phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Qua báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ Viện NCPTDL đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đảng viên nhìn chung đã nêu cao được ý thức trách nhiệm trong công việc, giữ gìn kỷ luật, có đạo đức và lối sống lành mạnh. Chi ủy và 100% đảng viên được học tập, quán triệt thực hiện các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương khóa XII của Đảng và của cấp trên qua các hội nghị do Đảng ủy TCDL tổ chức, các kỳ sinh hoạt Chi ủy và tại các buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ; kịp thời nắm bắt, quán triệt về diễn biến tình hình trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến du lịch để định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng theo đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước và của ngành. Hàng năm, đảng viên trong Chi bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 3 đồng chí được khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Viện NCPTDL tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị chú trọng chất lượng, hiệu quả; đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ, đề án, dự án quy hoạch với địa phương; tăng cường công tác thông tin, đào tạo và chú trọng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển du lịch; phối hợp với lãnh đạo Viện NCPTDL cùng với các tổ chức đoàn thể tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên và người lao động; xây dựng tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên là những tổ chức vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng TCDL nhận định Chi bộ Viện NCPTDL trong nhiệm kỳ 2017-2020 đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong công tác chuyên môn cũng như trong công tác hoạt động đảng; luôn đoàn kết nhất trí phát huy được tinh thần dân chủ, trách nhiệm, tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong nhiệm kỳ tới, Chi ủy và lãnh đạo Viện NCPTDL tiếp tục phát huy những mặt mạnh, quyết tâm thực hiện các giải pháp để khẳng định Viện NCPTDL là đơn vị nghiên cứu hàng đầu của ngành Du lịch; tìm ra hướng mới để khẳng định vị trí của đơn vị; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đảng viên, tăng cường đội ngũ tiến sỹ; nắm bắt xu thế công nghệ 4.0 nhằm đổi mới trong công tác quản lý, nghiên cứu. Về công tác đảng, Chi bộ cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phát hiện kịp thời điều chỉnh những biểu hiện lệch lạc, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tăng cường chất lượng sinh hoạt Chi bộ…

Ra mắt Ban Chấp hành Chi bộ Viện NCPTDL nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội đã nhất trí bầu ra Ban Chấp hành Chi ủy Chi bộ Viện NCPTDL nhiệm kỳ 2020 - 2022, trong đó đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Viện trưởng Viện NCPTDL được tín nhiệm giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Đỗ Thị Thanh Hoa – Phó Viện trưởng Viện NCPTDL được tín nhiệm giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

PV

Nguồn: vtr.org.vn