Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

Cập nhật:
Lượt xem: 1.897

- Sáng ngày 20/3/2020, Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đại hội có sự hiện diện của đồng chí Hà Văn Siêu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch.

Theo báo cáo tại đại hội, trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ đã bám sát kế hoạch, chương trình công tác hàng năm của Đảng ủy, cơ quan Tổng cục Du lịch và Vụ Hợp tác quốc tế, phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Vụ trong lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, công chức và người lao động của Vụ Hợp tác quốc tế thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong đó, Chi bộ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành như Chiến lược phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn 2030; tham mưu đề xuất chính sách về thị thực; thực hiện các nhiệm vụ triển khai Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; tham gia xây dựng và triển khai Luật Du lịch sửa đổi.

Trong công tác hợp tác quốc tế, với chức năng, nhiệm vụ của mình, Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế đã định hướng thúc đẩy mở rộng hợp tác quốc tế cả trong các cơ chế đa phương và song phương. Du lịch Việt Nam tham gia ngày càng sâu vào hợp tác trong UNWTO, PATA, APEC, ASEAN, GMS, ACMECS, CLMV, CLV... Đẩy mạnh hợp tác với các thị trường, đối tác quan trọng ở khu vực và trên thế giới. Đăng cai và tổ chức thành công các sự kiện quan trọng tại Việt Nam như Hội nghị Cơ quan du lịch quốc gia ASEAN lần thứ 46 năm 2017; Phiên họp Nhóm Công tác du lịch GMS lần 42 năm 2018; Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019; Hội nghị du lịch Hành lang phía Nam lần thứ 6 năm 2019. Cùng với đó là các hoạt động liên quan đến hỗ trợ các địa phương, các đơn vị mở rộng hợp tác, hỗ trợ công tác xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam, tổ chức các sự kiện quốc tế, tham gia các diễn đàn các hội nghị khu vực và thế giới.

Trong giai đoạn 2017-2019, đã có 12 thỏa thuận quốc tế về du lịch được ký giữa Việt Nam và các nước, nâng số điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế du lịch Việt Nam đã ký kết và tham gia lên 106 (trong đó có 97 văn bản song phương), tiếp tục tạo điều kiện và cơ sở pháp lý, thúc đẩy triển khai tăng cường hợp tác với các đối tác trong thời gian tới.

Có được các kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị như trên nhờ vào việc Chi bộ luôn bám sát định hướng phát triển của ngành và chủ trương hội nhập quốc tế về du lịch của Đảng. Thực hiện quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đảng ủy Tổng cục Du lịch.

Cùng với đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được Chi bộ quan tâm. Toàn bộ đảng viên của Chi bộ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị và lập trường tư tưởng. Các đồng chí đảng ủy viên, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ đã giữ vững vai trò nêu gương, lãnh đạo, chỉ đạo tới các đảng viên trong Chi bộ. Các đảng viên đều nỗ lực, vượt khó, tự nghiên cứu, trau dồi kiến thức, đảm nhiệm tốt vai trò nòng cốt, gương mẫu, hoàn thành tốt công tác chuyên môn trong bối cảnh nhân sự còn mỏng. Các mặt công tác về tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên, kiểm tra giám sát, dân vận được chú trọng thực hiện.

Năm 2018-2019, Chi bộ được Đảng ủy Tổng cục Du lịch xếp loại tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Vụ Hợp tác quốc tế được tặng Cờ thi đua dẫn đầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hàng năm, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó năm 2018-2019 mỗi năm có 2 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được tặng Giấy khen của Đảng ủy Tổng cục Du lịch.

Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế hướng tới mục tiêu tích cực tham gia thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, kế hoạch công tác hàng năm của Tổng cục Du lịch, Đảng ủy Tổng cục Du lịch và những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

Đồng thời, nghiêm túc tham gia triển khai Kế hoạch do Đảng ủy ban hành thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng và Nghị quyết của các Hội nghị trung ương liên quan tới du lịch, hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng tổ chức, bộ máy, thể chế, xây dựng Đảng, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, đặc biệt là các đồng chí cấp ủy.

Đồng chí Hà Văn Siêu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hà Văn Siêu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đánh giá, trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù còn nhiều khó khăn về nhân lực, cùng với đặc thù công việc khối lượng lớn, yêu cầu cao nhưng Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ tới, Cấp ủy Chi bộ cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Vụ trong lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, công chức và người lao động của Vụ Hợp tác quốc tế hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Cấp ủy Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 2 đồng chí: đồng chí Trần Phú Cường là Bí thư Chi bộ, đồng chí Vũ Ngọc Bích là Phó Bí thư chi bộ.

Tin: TF; ảnh: Hải Nam