Thủ tướng chỉ đạo việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

Cập nhật:
Lượt xem: 3.561

- Ngày 24/4/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Thủ tướng ban hành Quyết định hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Theo đó, các đối tượng được hỗ trợ do gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19 gồm có:

- Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương;

- Hộ kinh doanh;

- Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp;

- Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm;

- Người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội.

- Người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

Cụ thể, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không lương được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau: thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng liên tục trở lên tính từ 1/4 đến hết ngày 30/6. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương. Làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đối với người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được hỗ trợ khi có đủ điều kiện: Có giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trước thời điểm ngày 1/4/2020 và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 15/6/2020 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định; không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo.

Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm sẽ được hỗ trợ khi bị mất việc làm và có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo trong thời gian từ ngày 1/4/2020 đến ngày 30/6/2020; Cư trú hợp pháp tại địa phương;  Thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp, làm một trong những việc: bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô chở khách; bán lẻ xổ số lưu động; tự làm hoặc làm việc việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe.

Về hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động, Quyết định nêu rõ điều kiện vay vốn như sau: Có từ 20% hoặc từ 30 người lao động trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 1 tháng liên tục trở lên; đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020; Đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho người lao động, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả lương cho người lao động ngừng việc; Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31/12/2019.

Trong khi đó, với hộ kinh doanh, thì điều kiện là doanh thu do cơ quan thuế thực hiện quản lý thuế năm 2020 dưới 100 triệu đồng, được xác định tại thời điểm ngày 15/1/2020; tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1/4/2020 theo Quyết định của UBND cấp tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội, Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo rà soát, xem xét, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

Xem chi tiết văn bản

TITC