Hà Giang: Môi trường kinh doanh du lịch được cải thiện rõ rệt, thu hút được nhiều doanh nghiệp du lịch quan tâm và đầu tư

Cập nhật:
Lượt xem: 439

Theo Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, thời gian qua, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính toàn diện trên các lĩnh vực được xác định là nhiệm vụ trọng tâm khi triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhằm phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân.

Tiếp tục phát huy lợi thế, tận dụng cơ hội, khắc phục điểm yếu, vượt qua thách thức nhằm cải thiện bộ chỉ số năng lực cạnh tranh ngành du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang tham mưu tạo môi trường pháp lý, cơ chế chính sách thông thoáng, hiệu quả, mở đường cho du lịch phát triển; xây dựng kế hoạch khai thác các tài nguyên du lịch, phát huy có hiệu quả các nguồn lực phát triển du lịch, kêu gọi các tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực du lịch; đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ hiện đại 4.0 với ngành du lịch như xây dựng cổng du lịch thông minh tỉnh Hà Giang, hướng tới du lịch thông minh.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Hà Giang.

Ngoài ra, ngành còn đẩy mạnh quảng bá xúc tiến du lịch, phát triển thị trường du lịch trong và ngoài nước; tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch và tổ chức quản lý, kiểm soát có hiệu quả các hoạt động du lịch. Hạ tầng du lịch tiếp tục được đầu tư đáp ứng nhu cầu tốt hơn cho khách du lịch.

Một số dự án về du lịch có quy mô lớn đang được đầu tư vào Hà Giang, góp phần nâng cao chất lượng du lịch. Công tác bảo vệ môi trường tự nhiên cũng được quan tâm bởi du lịch Hà Giang chủ yếu dựa trên việc khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng; làm tốt công tác bảo tồn các di sản thiên nhiên và di sản văn hóa trên địa bàn.

Môi trường kinh doanh du lịch được cải thiện rõ rệt, thu hút được nhiều doanh nghiệp du lịch quan tâm và đầu tư. Một số chỉ số năng lực cạnh tranh du lịch cũng được nâng cao hơn so với những năm trước.

Hằng Đinh

Nguồn: bvhttdl.gov.vn