Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”

Cập nhật:
Lượt xem: 17.865

- Ngày 8/5/2020, Bộ VHTTDL phát động Chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" nhằm kích cầu du lịch nội địa.

Xem chi tiết văn bản