Xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch tỉnh Điện Biên trở thành thương hiệu mạnh trong khu vực Tây Bắc

Cập nhật:
Lượt xem: 677

Đến năm 2025, xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch tỉnh Điện Biên trở thành thương hiệu mạnh trong khu vực Tây Bắc và vùng Trung du miền núi Bắc Bộ

Đây là một trong những mục tiêu được đưa ra trong Kế hoạch số 1377/KH-UBND về việc thực hiện "Chiến lược phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Bên cạnh đó, tỉnh còn đề ra mục tiêu tổng quát là thống nhất và nâng cao nhận thức về phát triển thương hiệu du lịch tỉnh Điện Biên, công tác quản lý và phát triển thương hiệu du lịch được triển khai theo hướng tập trung, chuyên nghiệp, đồng bộ.

Về kế hoạch thực hiện đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh sẽ xây dựng hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu du lịch tỉnh Điện Biên dựa trên các giá trị cốt lõi, những sản phẩm du lịch nổi trội, đặc thù: du lịch lịch sử, du lịch văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, du lịch tâm linh và du lịch sinh thái.

Du khách tham quan Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
Nguồn: btctlsdienbienphu.svhttdldienbien.gov.vn

Các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch, chương trình phát triển du lịch và phát triển thương hiệu du lịch tại địa phương; Tăng cường truyền thông, quảng bá thương hiệu du lịch tỉnh Điện Biên ở trong và ngoài nước, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động phát triển thương hiệu du lịch.

Tập trung nghiên cứu, lựa chọn và hỗ trợ một số địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng và quảng bá thương hiệu cho các điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch đặc thù, hấp dẫn và có tính cạnh tranh cao phù hợp với nhu cầu và xu hướng của thị trường; Xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm thủ công, làng nghề truyền thống, hàng lưu niệm, sản phẩm OCOP gắn với phát triển thương hiệu du lịch; Phổ biến và tuyên truyền về thương hiệu du lịch Điện Biên; hướng dẫn kỹ năng và xây dựng ý thức tham gia phát triển thương hiệu du lịch cho các bên liên quan, cộng đồng dân cư.

Triển khai đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực phát triển thương hiệu du lịch, xây dựng các tài liệu hướng dẫn phát triển thương hiệu cho sản phẩm, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ và tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra thực hiện các chương trình về nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và xúc tiến thương hiệu du lịch.

Hằng Đinh (T/h)

 

 

Nguồn: bvhttdl.gov.vn