Hợp tác quốc tế phát triển bền vững kinh tế biển

Cập nhật:
Lượt xem: 942

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 647/QĐ-TTg phê duyệt Đề án hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030.

Cảng tàu du lịch quốc tế Hạ Long (sungroup.quangninh.vn)

Đề án yêu cầu hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển phải đảm bảo thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của quốc gia, dân tộc Việt Nam. Chủ động, tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế để huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tri thức, kinh nghiệm và tranh thủ tối đa sự ủng hộ của các nước, các tổ chức quốc tế và các đối tác phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững kinh tế biển. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của nước ta trong Biển Đông trên cơ sở Luật biển Việt Nam, luật pháp quốc tế; đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982.

Mục tiêu nhằm thúc đẩy đồng bộ, trọng tâm, trọng điểm các hoạt động hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển nhằm huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tri thức, kinh nghiệm và tranh thủ tối đa sự ủng hộ của các nước, các tổ chức quốc tế và các đối tác, góp phần thực hiện thành công các quan điểm, mục tiêu, chủ trương lớn, khâu đột phá và giải pháp chủ yếu đề ra tại Nghị quyết số 36-NQ/TW; đóng góp tích cực, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế về vấn đề biển và đại dương; nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.

Đề án yêu cầu các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về quản trị biển và đại dương, quản lý tổng hợp vùng bờ; phát triển kinh tế biển, ven biển; nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng văn hóa biển, xã hội gắn bó, thuận tiện với biển; điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, công nghệ, phát triển nguồn nhân lực biển; bảo vệ môi trường biển, phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và thông tin tuyên truyền. Đặc biệt, Đề án đề ra nhiệm vụ phát triển kinh tế du lịch và dịch vụ biển, hướng đến phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật ngành Du lịch cho các địa bàn trọng điểm, khu vực động lực phát triển du lịch ven biển, hải đảo, hình thành các trung tâm ven biển lớn, phát triển du lịch tàu biển và hệ thống cảng biển du lịch quốc tế; phát triển các tuyến du lịch ra các đảo, vùng biển xa bờ kết hợp với các dịch vụ biển khác, xây dựng và triển khai kế hoạch ngắn và dài hạn về phát triển, đầu tư, quảng bá hình ảnh Du lịch Việt Nam và du lịch biển Việt Nam ra thế giới; tập trung quảng bá đến các thị trường trọng điểm về du lịch...

Thanh Minh

Nguồn: Báo Du Lịch