Đường sắt: Chương trình kích cầu du lịch tháng 6 năm 2020

Cập nhật:
Lượt xem: 1.339

Nhằm thúc đẩy thị trường nội địa và khuyến khích các Công ty du lịch đã đăng ký tham gia chương trình kích cầu du lịch năm 2020 với các Hiệp hội du lịch Tỉnh, Thành phố sử dụng phương tiện đường sắt đi tham quan du lịch đến các vùng miền trên cả nước trong tháng 6 năm 2020. 

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn điều chỉnh thời gian và giá bán cho các Công ty du lịch đăng ký tham gia chương trình kích cầu du lịch năm 2020 như sau:

1. Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/6/2020 đến hết ngày 30/6/2020.

2. Đối tượng áp dụng: Khách đoàn mua tour của các Công ty lữ hành có đăng ký tham gia Chương trình kích cầu du lịch với các Hiệp hội du lịch Tỉnh, Thành phố năm 2020.

3. Giá bán kích cầu du lịch áp dụng: Tập thể du lịch kích cầu (tối thiểu 10 người/đoàn/tàu và tối đa 100 người/đoàn/tàu) mua vé đi tàu trong khoảng thời gian như trên giá bán được thực hiện:

a. Giá bán bằng 70% giá vé loại chỗ ghế ngồi và bằng 80% giá vé loại chỗ giường nằm cùng thời điểm cho khách đoàn đi tàu có cự ly vận chuyển từ 751 km trở lên, được áp dụng:

- Đối với mác tàu SE3/4 chạy vào ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư hàng tuần.

- Đối với mác tàu SE7/8, SE21/22 chạy vào ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm hàng tuần.

- Giảm thêm 05% giá vé khi xuất vé trước ngày đi tàu từ 20 ÷ 29 ngày.

- Giảm thêm 10% giá vé khi xuất vé trước ngày đi tàu từ 30 ngày trở lên.

b. Giá bán bằng 75% giá vé loại chỗ ghế ngồi và bằng 85% giá vé loại chỗ giường nằm cùng thời điểm cho khách đoàn đi tàu SE3/4, SE7/8, SE21/22 (có cự ly vận chuyển từ 500 km đến 750 km); đi tàu khách Khu đoạn (có cự ly vận chuyển từ 300 km trở lên); đi tàu SPT1/2 (chặng suốt), được áp dụng:

- Đối với mác tàu SE3/4 chạy vào ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư hàng tuần.

- Đối với mác tàu SE7/8, SE21/22 chạy vào ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm hàng tuần.

- Đối với các mác tàu khách Khu đoạn chiều số chẵn (trừ tàu SPT2) chạy vào ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần và các mác tàu khách Khu đoạn chiều số lẻ (trừ tàu SPT1) chạy vào ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần.

- Đối với các tàu SPT2 chạy vào ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, Chủ nhật hàng tuần và tàu SPT1 chạy vào ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần.

- Giảm thêm 05% giá vé khi xuất vé trước ngày đi tàu từ 20 ÷ 29 ngày.

- Giảm thêm 10% giá vé khi xuất vé trước ngày đi tàu từ 30 ngày trở lên.

c. Giá bán bằng 80% giá vé loại chỗ ghế ngồi và bằng 85% giá vé loại chỗ giường nằm cùng thời điểm cho khách đoàn, được áp dụng:

- Đối với mác tàu SE3/4 chạy vào ngày thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần.

- Đối với mác tàu SE7/8, SE21/22 chạy vào ngày thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần.

- Đối với các mác tàu khách Khu đoạn chiều số chẵn (trừ tàu SPT2) chạy vào ngày thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần và các mác tàu khách Khu đoạn chiều số lẻ (trừ tàu SPT1) chạy vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần.

- Đối với tàu SPT2 chạy vào ngày thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần và tàu SPT1 chạy vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần.

d. Áp dụng giá bán bằng 10% giá vé loại chỗ ghế ngồi hoặc giường nằm khoang 6 cho Hướng dẫn viên du lịch đi theo đoàn (nếu có):

- Đối với tập thể du lịch mua vé đoàn từ 10 người đến 50 người (không tính hướng dẫn viên): giảm giá cho 01 (một) hướng dẫn viên.

- Đối với tập thể du lịch mua vé đoàn từ 51 người đến 100 người (không tính hướng dẫn viên): giảm giá cho 02 (hai) hướng dẫn viên.

e. Tập thể du lịch kích cầu mua vé đi tàu trong khoảng thời gian trên được áp dụng giá bán của văn bản này với điều kiện như sau:

- Tập thể phải mua vé trước ngày tàu chạy ít nhất là năm ngày (tính từ ngày xuất vé đến ngày tàu chạy).

- Tập thể mua vé sau thời gian quy định trên, giá bán được cộng thêm 02% giá vé cùng thời điểm vào giá bán quy định nêu trên

 

Nguồn: Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn