Quảng Bình: Phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

Cập nhật:
Lượt xem: 1.886

UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Kế hoạch số 1061/KH-UBND ngày 19/6/2020 nhằm đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

Thạch nhũ trong động Thiên Đường. Ảnh: Báo Quảng Bình

Kế hoạch được triển khai nhằm đưa Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trở thành khu du lịch trọng điểm quốc gia, điểm đến du lịch đẳng cấp, hấp dẫn, nổi tiếng trong khu vực và trên thế giới. UBND tỉnh Quảng Binh yêu cầu đẩy mạnh hoạt động thông tin, truyền thông, giáo dục trong việc giữ gìn, tôn tạo, phát huy giá trị của Di sản; thực hiện tốt công tác quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên, nhất là tài nguyên rừng, cảnh quan, môi trường, các hệ sinh thái, các loài động, thực vật nguy cấp, quý hiếm, hệ thống hang động và các di tích lịch sử, văn hóa.

Bên cạnh đó, các ngành, địa phương nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách thu hút đầu tư riêng cho khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng; huy động, tập trung nguồn lực để hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn các giá trị Di sản, phấn đấu đến năm 2025 Phong Nha - Kẻ Bàng trở thành khu du lịch trọng điểm quốc gia và đến năm 2030 thành trung tâm du lịch quốc tế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh VQG Phong Nha - Kẻ Bàng và các sản phẩm du lịch trong VQG tại các thị trường du lịch trọng điểm; thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao; tăng cường quản lý chặt chẽ giá cả dịch vụ, công tác an ninh trật tự trên địa bàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách…

Các ngành, các địa phương tập trung xây dựng các mô hình sản xuất hàng hóa, sản phẩm đặc trưng của khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng nhằm phục vụ du khách; rà soát, đánh giá lại toàn bộ các sản phẩm du lịch đã và đang khai thác để có kế hoạch đầu tư, nâng cấp; không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm phát huy tối đa giá trị, tiềm năng của các sản phẩm du lịch. Căn cứ quy hoạch đã được phê duyệt, các cấp, các ngành, địa phương đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, kêu gọi nguồn vốn xã hội hóa nhằm tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, dịch vụ mới, trong đó ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch độc đáo, chuyên biệt, có tính cạnh tranh cao trên quan điểm phát triển du lịch phải gắn liền với bảo tồn bền vững các giá trị của Di sản

Hằng Lê

Nguồn: Báo Du lịch