Xây dựng TP Châu Đốc thành thành phố du lịch thông minh, hiện đại

Cập nhật:
Lượt xem: 922

Ngày 30/6, Đảng bộ TP Châu Đốc, tỉnh An Giang đã chính thức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đây là đại hội được Ban thường vụ Tỉnh ủy chọn làm đại hội điểm của đảng bộ cấp trên cơ sở của tỉnh An Giang. Nhiệm kỳ qua, với sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng bộ và quân dân địa phương, Châu Đốc đã hoàn thành 12/16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI đề ra.

Bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy An Giang phát biểu tại đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Châu Đốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025: Với mục tiêu “Huy động các nguồn lực xây dựng thành phố du lịch thông minh, hiện đại”. Đại hội lần này cũng đã xác định 3 khâu đột phá, gồm: tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng gắn với chỉnh trang đô thị, từng bước xây dựng đô thị du lịch thông minh, hiện đại; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực phục vụ cho du lịch đảm bảo tính chuyên nghiệp; tập trung cải cách thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy An Giang cho rằng, để trở thành thành phố du lịch thông minh, Châu Đốc cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị các cấp; phát huy hơn nữa công tác vận động quần chúng nhằm hỗ trợ tích cực, hiệu quả cho phát triển KT-XH. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, qua đó góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, đến năm 2025, TP. Châu Đốc cơ bản đạt tiêu chuẩn đô thị loại I. 

Bí thư tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh: “Các đại biểu hãy phát huy trí tuệ, kinh nghiệm để thảo luận, đóng góp cho các văn kiện của Đại hội, nhằm đưa ra các định hướng sát, đúng nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi cho nhiệm kỳ tiếp theo. Châu Đốc phải khẳng định lại vị trí quan trọng của mình là đô thị đặc trưng của tỉnh, là một đầu tàu phát triển kinh tế, xã hội năng động của tỉnh, thậm chí của vùng; với những lợi thế về địa lý, lịch sử, văn hóa, cùng với truyền thống cách mạng, năng động sáng tạo của nhân dân trong suốt chiều dài lịch sử. Châu Đốc phải cùng với thành phố Long Xuyên đẩy nhanh phát triển của thành phố, vượt lên trước so với mặt bằng chung của tỉnh, kể cả một số đô thị trong vùng"./.

Phan Ánh/VOV-ĐBSCL

Nguồn: VOV