Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 Khối Tham mưu, Quản lý nhà nước (Công đoàn Bộ VHTTDL)

Cập nhật:
Lượt xem: 1.131

- Chiều ngày 3/7/2020, tại Vĩnh Phúc đã diễn ra Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Khối Tham mưu, Quản lý nhà nước (TMQLNN) Công đoàn Bộ VHTTDL (CĐ Bộ VHTTDL).

Toàn cảnh hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuấn Linh - Chủ tịch Công đoàn Bộ; đồng chí Trần Huy Toản - Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban chấp hành công đoàn các đơn vị trực thuộc Khối TMQLNN (CĐ Bộ VHTTDL).

Trong 6 tháng đầu năm 2020, hoạt động của Khối TMQLNN (CĐ Bộ VHTTDL) đã bám sát chủ đề trọng tâm của Công đoàn Bộ năm 2020 với nội dung “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” và chủ đề của Tháng Công nhân năm 2020 “Tham mưu giỏi – Phục vụ tốt – Năng suất cao – An toàn lao động – Thu nhập tốt”. Khối TMQLNN (CĐ Bộ VHTTDL) đã triển khai tốt các nhiệm vụ với nhiều phong trào sôi nổi, nội dung hoạt động phong phú, có ý nghĩa thiết thực, thu hút được nhiều công đoàn viên tham gia.

Về hoạt động tuyên truyền, Khối TMQLNN đã duy trì công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới các công đoàn thuộc Khối, tạo điều kiện cho các cán bộ, đoàn viên tham gia các buổi học tập Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, nhằm nâng cao nhận thức tư tưởng và trình độ chuyên môn.

Các công đoàn thuộc Khối luôn động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực tham mưu, hiến kế xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản pháp quy của Ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình cùng các giải pháp để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn ở từng cơ quan, đơn vị. Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Ngoài ra, các Công đoàn thuộc Khối chủ động tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

Công tác từ thiện, xã hội được Khối TMQLNN (CĐ Bộ VHTTDL) quan tâm, chú trọng. Cụ thể, Khối TMQLNN đã phát động và nhận được sự tham gia tích cực của các công đoàn viên về ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19. Khối TMQLNN (CĐ Bộ VHTTDL) đã phối hợp với Công đoàn Bộ và Công đoàn cơ sở tổ chức thăm hỏi, động viên các công đoàn viên ốm đau bệnh nặng, thăm hỏi các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt nhân dịp Tháng Công nhân. Các đơn vị công đoàn Khối có nhiều hình thức hỗ trợ động viên tinh thần cho người lao động…

Đối với hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, mít tinh, thực hiện chỉ đạo và hướng dẫn của Công đoàn Bộ, các Công đoàn cơ sở hạn chế tối đa, hầu như không tổ chức các hoạt động này nhằm đảm bảo giãn cách xã hội và phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Phát huy những kết quả đạt được, thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Khối TMQLNN (CĐ Bộ VHTTDL) sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2020. Tổ chức các phong trào thi đua trong cán bộ công chức, viên chức, người lao động; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Tiếp tục thực hiện Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; Thực hiện tốt công tác từ thiện, công tác xã hội do chính quyền và công đoàn cấp trên phát động năm 2020, chăm lo việc cải thiện nâng cao đời sống cán bộ công chức, viên chức và người lao động; Tổ chức giao lưu, trao đổi hoạt động công đoàn tại một đơn vị Sở VHTTDL các tỉnh; Tích cực hưởng ứng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao do Công đoàn Bộ và Khối tổ chức; Tổ chức tổng kết công tác Công đoàn của Khối và bình xét thi đua khen thưởng cuối năm.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Linh - Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL đánh giá cao kết quả đã đạt được của Khối TMQLNN (CĐ Bộ VHTTDL) trong 6 tháng đầu năm nay, đồng thời mong muốn các công đoàn thuộc Khối tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, kết nối các công đoàn viên của các cơ sở, qua đó xây dựng Khối TMQLNN (CĐ Bộ VHTTDL) ngày càng vững mạnh, đóng góp chung vào sự phát triển của Công đoàn Bộ VHTTDL.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã ký cam kết thi đua năm 2020 của Khối TMQLNN (CĐ Bộ VHTTDL).

Khối Tham mưu, Quản lý nhà nước (CĐ Bộ VHTTDL) gồm 18 công đoàn trực thuộc Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tổng số đoàn viên công đoàn gần 2.000 đoàn viên chiếm hơn 1/3 số đoàn viên công đoàn của Công đoàn Bộ VHTTDL. Năm 2020, Công đoàn Tổng cục Du lịch được bầu làm Trưởng Khối, Công đoàn Vụ Kế hoạch, Tài chính, Công đoàn Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam làm Phó Khối.

Trung tâm Thông tin du lịch