Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch trong bối cảnh CMCN 4.0

Cập nhật:
Lượt xem: 2.138

Ngày 8/7, Trường Đại học Thương mại sẽ phối hợp với Đại học Ngoại thương và Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức Hội thảo Khoa học quốc gia với chủ đề “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch trong bối cảnh CMCN 4.0”.

Hội thảo nhằm định hướng những chính sách, giải pháp, khuyến nghị nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch; dựa trên việc nhận diện, đánh giá những cơ hội, thách thức của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đến ngành du lịch. Thông qua hội thảo sẽ định hướng nghiên cứu, đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu hội nhập cũng như điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

PGS.TS. Nguyễn Thị Nguyên Hồng, Chủ nhiệm Khoa Khách sạn – Du lịch trường Đại học Thương Mại cho biết, Hội thảo là sự hợp tác giữa cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, thể hiện sự liên kết chặt chẽ trong đào tạo và nghiên cứu phát triển ngành Du lịch. Đồng thời, đây là diễn đàn để các chuyên gia, các nhà quản lý, doanh nghiệp thảo luận, chia sẻ thông tin, bổ sung những luận cứ khoa học vào thực tiễn góp phần thúc đẩy quá trình phát triển, hội nhập du lịch quốc tế của đất nước trong tình hình mới. PGS.TS. Nguyễn Thị Nguyên Hồng khẳng định: “Hội thảo có ý nghĩa thiết thực đối với việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cải thiện chất lượng dịch vụ và hội nhập khu vực, quốc tế”.

Hội thảo sẽ tập trung thảo luận các chủ đề: Chính sách và hành lang pháp lý đối với đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch trong bối cảnh hiện nay; Một số vấn đề đặt ra đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch trình độ đại học; Đào tạo và đánh giá nguồn nhân lực chất lượng cao trong du lịch; Ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với nguồn nhân lực du lịch Việt Nam. Kết quả của Hội thảo sẽ góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo các chuyên ngành về du lịch ở Việt Nam.

Thanh Minh

Nguồn: Báo Du lịch