Thống nhất triển khai "Con đường gốm sứ theo chiều dài lịch sử Thăng Long - Hà Nội"

Cập nhật:
Lượt xem: 592

Ngày 22-7, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội cho biết sau khi chủ trì cuộc họp về thiết kế Con đường gốm sứ Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã kết luận chỉ đạo: Thống nhất về chủ trương triển khai Con đường gốm sứ Hà Nội, đoạn từ cửa khẩu An Dương đến cầu Nhật Tân, theo hướng tuyến từ An Dương đến cầu Nhật Tân.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu việc thực hiện phải được nghiên cứu bài bản, khoa học.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan mời các nhà điêu khắc, hội họa, kiến trúc sư..., thành lập Hội đồng nghiên cứu đề xuất ý tưởng, chất liệu; lên phương án tổng thể về Con đường gốm sứ Hà Nội theo chiều dài lịch sử Thăng Long - Hà Nội; xây dựng Đề án, báo cáo UBND thành phố để trình Thường trực Thành ủy trước ngày 25-7-2020.

Đối với các đoạn cũ đã thực hiện của Con đường gốm sứ Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng kế hoạch duy tu và tiếp nhận, lưu trữ hồ sơ.

Thành Tâm

Nguồn: Báo Hà nội mới