Thừa Thiên - Huế: Kêu gọi đầu tư dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ và bến thuyền du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 421

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã ban hành quyết định bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư và công bố thông tin dự án kêu gọi Tổ hợp thương mại dịch vụ, nhà hàng kết hợp bến thuyền du lịch nội bộ tại khu đất 121 Nguyễn Sinh Cung, thành phố Huế vào danh mục kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên - Huế năm 2020, định hướng đến năm 2025

Khu vực kêu gọi đầu tư Dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ, nhà hàng, trung tâm tổ chức sự kiện và bến thuyền du lịch nội bộ ở 121 Nguyễn Sinh Cung.

Theo đó, UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1762/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thông tin kêu gọi đầu tư dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ, nhà hàng, trung tâm tổ chức sự kiện và bến thuyền du lịch nội bộ tại khu đất 121 Nguyễn Sinh Cung (thành phố Huế), ban hành kèm theo Quyết định số 1335/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Theo bản vẽ hiện trạng khu đất và phương án bố trí bến thuyền bao gồm 2 phần trên mặt đất và trên mặt nước.

Diện tích trên mặt đất khoảng 2.189m2, trong đó diện tích đất dự kiến xây dựng khách sạn, trung tâm tổ chức sự kiện, khu thương mại, dịch vụ kết hợp khu hậu cần thuyền du lịch (Khu A), khoảng 1.627,8 m2; Diện tích nằm trong lộ giới đường Nguyễn Sinh Cung (Khu B), khoảng 98,5m2; Diện tích quy hoạch đường ven sông Hương (Khu C), khoảng 329,9m2; Diện tích đất còn lại ven sông Hương (Khu D), khoảng 132,8m2. Diện tích trên mặt nước dự kiến xây dựng cầu tàu, bến thuyền du lịch nội bộ (Khu E), khoảng 224,1m2.

Dự án xây dựng Tổ hợp thương mại dịch vụ, nhà hàng, trung tâm tổ chức sự kiện với quy mô phù hợp, xây dựng bến thuyền du lịch nội bộ phục vụ hoạt động vận tải khách du lịch trên sông Hương. Tạo ra sản phẩm du lịch có giá trị văn hóa cao, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, quảng bá các giá trị du lịch của địa phương. Dự án sẽ thông qua hình thức đầu tư trong nước hoặc nước ngoài, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất để thực hiện dự án đầu tư.

Trí Đức

Nguồn: Báo Xây dựng