Kiên Giang: Thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách trên địa bàn, tiếp tục phục vụ khách bình thường, không được phân biệt đối xử

Cập nhật:
Lượt xem: 1.000

- Ngày 27/7/2020, Sở Du lịch Kiên Giang đã ban hành văn bản số 328/SDL-QLDL về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Sở Du lịch Kiên Giang yêu cầu các phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố tham mưu UBND địa phương chỉ đạo các ngành, các cấp và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các nội dung tại công văn số 2101/BCĐ-NVYD ngày 26/7/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và gia súc, gia cầm tỉnh Kiên Giang.

Tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị tạm dừng các chuyến tham quan du lịch, thăm thân và các công việc không cần thiết khác đến thành phố Đà Nẵng.

Thường xuyên theo dõi những chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh cũng như cơ quan y tế tại địa phương về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để có các giải pháp đảm bảo sức khỏe, an toàn cho cán bộ, công chức của đơn vị.

Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quản lý.

2. Đối với các cơ sở lưu trú du lịch: Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của ngành y tế địa phương đối với khách du lịch, cán bộ công nhân viên, người lao động tại đơn vị; trang bị khẩu trang y tế, nước sát khuẩn, bố trí khu vực rửa tay bằng xà phòng và nhắc nhở du khách sử dụng.

Yêu cầu khai báo y tế (khai báo sức khỏe du lịch) đối với khách lưu trú; đăng ký tạm trú cho khách du lịch với cơ quan Công an; theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe đối với du khách lưu trú tại đơn vị.

Đối với khách du lịch đến từ thành phố Đà Nẵng, đơn vị chủ động lập danh sách báo cáo với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch địa phương hoặc Trung tâm y tế địa phương để tiến hành cách ly, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Khi mời các chuyên gia, quản lý, lao động là người nước ngoài về làm việc tại đơn vị phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo đúng quy định.

3. Các đơn vị lữ hành: Tạm dừng đưa khách đến tham quan du lịch tại thành phố Đà Nẵng và dừng đón khách từ thành phố Đà Nẵng đến Kiên Giang du lịch kể từ ngày 27/7/2020 cho đến khi có thông báo mới.

Các đơn vị có chương trình tour đến thành phố Đà Nẵng đã bán cho du khách, đơn vị tư vấn cho du khách thay đổi lịch trình, lựa chọn điểm đến tham quan khác để thay thế; riêng các chương trình tour đã bán cho du khách từ thành phố Đà Nẵng đến Kiên Giang thì tạm dừng, hoặc lùi thời gian tổ chức thực hiện cho đến khi có thông báo mới.

4. Các khu vui chơi giải trí, khu/điểm tham quan: Trang bị phòng hộ cho nhân viên; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và đảm bảo an toàn khi tiếp xúc; theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe đối với du khách đến tham quan, vui chơi, giải trí tại đơn vị.

- Đề nghị tất cả các đơn vị kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục phục vụ khách du lịch bình thường, không được phân biệt đối xử với khách du lịch nhất là khách du lịch đến từ thành phố Đà Nẵng.

- Thường xuyên theo dõi những chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh và các hướng dẫn của cơ quan y tế tại địa phương về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để có các giải pháp đảm bảo sức khỏe, an toàn cho khách du lịch và cán bộ, nhân viên của đơn vị.

- Giao Thanh tra Sở phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các địa phương có liên quan kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung trên và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp không chấp hành.

Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Sở Du lịch qua đường dây nóng: 0907.528.598 (Chánh Thanh tra Sở) và 02973.504.569 (Chánh Văn phòng Sở). Hoặc liên hệ đường dây nóng phòng, chống dịch bệnh: 0965.20.15.15 (Sở Y tế); 08.86.86.13.14 (Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh); 0918.123.111 (Ths. BS Nguyễn Thành Nam – TP. Phòng Nghiệp vụ y).

Trung tâm Thông tin du lịch