Các hãng Hàng không thông báo chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19

Cập nhật:
Lượt xem: 3.487

Các hãng Hàng không vừa ra thông báo về chính sách hỗ trợ cho đại lý, đối tác trên toàn mạng bay nội địa Việt Nam giai đoạn dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, thông báo số 461/TCTHK-KHPT của Vietnam Airlines (VNA), ngày 30/7/2020, chính sách đối với khách đoàn như sau:

Đối với đoàn khách chủ động hủy do lo ngại dịch bệnh:

1. Đoàn khách đã xuất vé có hành trình hoàn toàn nội địa Việt Nam ngày khởi hành từ 29/7/2020 đến trước 31/8/2020 và thông báo hủy tới VNA trước ngày 5/8/2020, đoàn khách có số lượng dưới 50 khách/1 chuyến bay: gỡ bỏ điều kiện hoàn một phần phải đảm bảo số lượng chỗ tối thiểu theo biểu giá (min group size).

Đoàn khách có số lượng tổng lượng khách từ 50 khách/1 chuyến bay trở lên: gỡ bỏ điều kiện chỉ cho phép hoàn tối đa 20% tổng số khách đã xuất vé.

2. Đoàn khách đã đặt cọc có hành trình hoàn toàn nội địa Việt Nam ngày khởi hành từ 29/7/2020 đến trước 31/8/2020 và thông báo hủy tới VNA trước ngày 5/8/2020: được phép bảo lưu số tiền đã đặt cọc của từng đoàn khách đến ngày 30/6/2021. Số tiền bảo lưu được sử dụng vào việc đặt cọc hoặc xuất vé cho đoàn khách của chính đại lý/công ty du lịch đó cho tất cả các hành trình khởi hành trước/trong ngày 30/6/2021.

Đối với đoàn do VNA hủy chuyến: tuân thủ theo nội dung trong các công văn hướng dẫn xử lý chứng từ vận chuyển do lỗi của VNA.

Thông báo của Vietjet Air về chính sách hỗ trợ cho khách hàng có hành trình khởi hành từ 01/8/2020 như sau:

1. Chính sách hỗ trợ: miễn phí thay đổi 1 lần sang ngày bay mới/chặng bay mới khởi hành trước 30/10/2021, áp dụng thu chênh lệch giá vé (nếu có).

2. Thời gian áp dụng thực hiện thay đổi: từ 01/08/2020 đến hết ngày 07/08/2020

3.  Kênh bán áp dụng: trên toàn hệ thống kênh bán (phí thay đổi sẽ được mặc định 0đ khi thực hiện thao tác thay đổi)

Việc thay đổi thực hiện trước 03 h so với giờ khởi hành của chặng bay đầu tiên

Sau thời gian 07/08/2020, việc thực hiện thay đổi áp dụng theo điều kiện vé thông thường

Đổi tên: vẫn áp dụng theo điều kiện vé

Hãng Bamboo Airways cũng đưa ra phương án hỗ trợ hành khách trên các đường bay đi/đến Đà Nẵng liên quan đến dịch Covid-19 như sau:

Đối với khách lẻ, combo: vé có chặng bay DAD bị hủy chuyến trong giai đoạn từ 01/08/2020 – 15/08/2020: miễn phí thay đổi, phụ thu chênh lệch nếu có, thông báo muộn nhất ngày 15/08/2020

- Đối với các vé có hành trình còn lại:  

+ Thay đổi trước ít nhất 12 giờ so với giờ khởi hành của từng chặng bay trên vé cũ: miễn phí thay đổi, phụ thu chênh lệch nếu có.

+ Thay đổi trong vòng 12 giờ và sau ngày bay: áp dụng theo điều kiện vé thông thường, thời gian   bay mới áp dụng 01/08/2020 - 24/12/2020

Đối với khách đoàn:

- Đối với đoàn có chặng bay DAD bị hủy chuyến trong giai đoạn từ 01/08/2020 – 15/08/2020: miễn phí thay đổi, phụ thu chênh lệch nếu có, thông báo muộn nhất ngày 15/08/2020

- Đối với các đoàn có hành trình còn lại, đã đặt cọc hoặc đã thanh toán toàn bộ, vào tên: đổi miễn phí, phụ Thu chênh lệch nếu có, trong đó

+ Đối với các đoàn khởi hành từ 01/08/2020 – 04/08/2020: thông báo trước ít nhất 12 giờ so với giờ khởi hành đầu tiên trên vé.

+ Các đoàn khởi hành từ 05/08/2020 – 15/09/2020: thông báo ít nhất trước 72 giờ so với giờ khởi hành đầu tiên trên vé

Thời gian bay áp dụng mới: từ 01/08/2020 - 24/12/2020

Đổi tên: trước giờ khởi hành đầu tiên trên vé ít nhất 03 giờ: được phép đổi tên 50% miễn phí, vượt quá 50% thu phí; 150,000VND/khách/chặng; trong vòng 03 giờ: không được phép

Hoàn vé: đối với các đoàn có chặng bay DAD bị hủy chuyến trong giai đoạn từ 01/08/2020 – 15/08/2020: miễn phí hoàn vé, thông báo muộn nhất ngày 15/08/2020

- Đối với các đoàn có hành trình còn lại:

+ Đối với các đoàn khởi hành từ 01/08/2020 – 04/08/2020: thông báo trước ít nhất 12 giờ so với giờ khởi hành đầu tiên trên vé.

+ Các đoàn khởi hành từ 05/08/2020 – 15/09/2020: thông báo ít nhất trước 72 giờ so với giờ khởi hành đầu tiên trên vé và không muộn hơn ngày 10/08/2020.

Viễn Nguyệt

Nguồn: Tạp chí Du Lịch