Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Sơ kết 3 năm thực hiện triển khai Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 460

Sơ kết 3 năm thực hiện triển khai Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Căn cứ Quyết định số 718/QĐ-BVHTTDL ngày 02/3/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Bộ Quy tắc Ứng xử văn minh du lịch; Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 05/6/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc triển khai Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn tỉnh; Sở Du lịch báo cáo sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 05/6/2018.

Được sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh BR-VT và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh, nội dung của Kế hoạch nêu trên cơ bản được thực hiện tốt, từng bước thay đổi nhận thức của các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch, cộng đồng địa phương tại các điểm du lịch, khách du lịch về ứng xử văn minh, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh du lịch, nâng cao chất lượng điểm đến.

Ảnh minh họa - Nguồn: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

Các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh cũng đã quan tâm và dành nhiều tin, bài, phóng sự về việc thực hiện quản lý môi trường kinh doanh du lịch, ứng xử văn minh du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và phản ánh kịp thời những bất cập, tồn tại cần xử lý.

Các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai, phổ biến nội dung Bộ Quy tắc đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn; chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố thường xuyên nhắc nhở khách du lịch cũng như người dân giữ gìn môi trường, ứng xử văn minh, thân thiện với nhân dân và du khách.

Các hoạt động triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch (gọi tắt là Bộ Quy tắc) chủ yếu tập trung vào công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức như hội nghị, hội thảo, truyền thanh, truyền hình, pano, áp phích,..; các chương trình đào tạo, tập huấn, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh; kiểm tra tình hình việc thực hiện đúng quy định pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, năm 2017, Sở Du lịch đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Du lịch 2017, đồng thời phổ biến nội dung của Bộ Quy tắc đến tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của ứng xử văn hóa trong du lịch, góp phần điều chỉnh hành vi, nâng cao ý thức trong kinh doanh, phục vụ khách du lịch, góp phần đảm bảo môi trường du lịch an toàn, thân thiện, mến khách. Năm 2020, Sở Du lịch đã triển khai văn bản đến Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh về việc tiếp đón, ứng xử với khách du lịch nước ngoài trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời chấn chỉnh biểu hiện phân biệt đối xử, kỳ thị, tẩy chay khách du lịch nước ngoài, giữ gìn hình ảnh đất nước, con người, điểm đến du lịch an toàn, thân thiện, hiếu khách.

Bên cạnh đó, Sở Du lịch đã tổ chức các lớp tập huấn về ứng xử văn hóa, văn minh giao tiếp như: Tổ chức Lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý cho 65 học viên là lãnh đạo doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh nhằm cập nhật, bổ sung kiến thức, hỗ trợ doanh nghiệp tìm ra giải pháp phát triển du lịch; đồng thời trải nghiệm thực tế mô hình quản trị khách sạn chuẩn quốc tế và thực hành kỹ năng, nghiệp vụ đón nguyên thủ tại khách sạn; Tổ chức 09 lớp bồi dưỡng với sự tham gia của 353 học viên như: văn hóa ứng xử trong hoạt động du lịch, bồi dưỡng kiến thức du lịch cộng đồng, hướng dẫn viên du lịch tại điểm,… tại thành phố Vũng Tàu và huyện Côn Đảo; Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho 433 học viên là các lái xe, nhân viên phục vụ trên xe của các đơn vị vận tải hành khách bằng xe buýt, xe hợp đồng, xe taxi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; các lớp đào tạo cho 174 lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh; lớp đào tạo cho 180 lao động tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch về cấp cứu thủy nạn.

Thủy Bích (t/h)

 

Nguồn: Báo Tổ quốc