Bamboo Airway hỗ trợ đại lý, đối tác giai đoạn dịch bệnh Covid-19

Cập nhật:
Lượt xem: 1.599

Bamboo Airways (BAV) vừa có thông báo số 07 về phương án hỗ trợ hành khách trên các đường bay nội địa trong giai đoạn dịch Covid-19.

Đối với khách lẻ, com bo: không phân biệt thời gian khởi hành và có thay đổi hoàn hủy thực hiện từ 0h ngày 08/08/2020 – 31/08/2020. Sau ngày 31/08/2020 áp dụng theo điều kiện vé thông thường. Đối với vé có chặng bay Đà Nẵng bị hủy chuyến trong giai đoạn từ 08/08/2020 – 15/08/2020 sẽ miễn phí thay đổi, phụ thu chênh lệch nếu có, thông báo muộn nhất ngày 15/08/2020. Đối với các vé còn lại, thay đổi trước ít nhất 06 giờ so với giờ khởi hành của từng chặng bay trên vé cũ. Miễn phí thay đổi, phụ thu chênh lệch nếu có. Nếu thay đổi trong vòng 06 giờ và sau ngày bay áp dụng theo điều kiện vé thông thường, thay đổi được set up tự động, không giới hạn lần, đại lý tự thay đổi trên website B2B của đại lý. Thời gian bay mới áp dụng từ 01/08/2020 - 27/03/2021.

Đối với vé có chặng bay Đà Nẵng bị hủy chuyến trong giai đoạn từ 08/08/2020 – 15/08/2020 sẽ được miễn phí hoàn vé, thông báo muộn nhất ngày 15/08/2020. Đối với vé có chặng Đà Nẵng có ngày khởi hành đầu tiên trên vé nằm trong giai đoạn từ 16/08/2020 – 31/08/2020 sẽ miễn phí hoàn vé, thông báo trước 72 giờ so với giờ khởi hành đầu tiên trên vé nếu là vé combo vé máy bay kết hợp khách sạn, 03 giờ nếu là vé khác. Ngoài 2 trường hợp trên, sẽ áp dụng theo điều kiện vé thông thường

Quy định hoàn tiền đối với vé xuất qua kênh bán của các đơn vị đối tác, đại lý, tiền hoàn được lưu chuyển về tài khoản đại lý trong vòng 45 ngày kể từ ngày đại lý gửi yêu cầu cho hãng bằng email. Nếu khách có nhu cầu sử dụng tiền hoàn vé vào các dịch vụ của BAV trước thời hạn 45 ngày nêu trên, BAV sẽ tiến hành hoàn bảo lưu không định danh. Trường hợp hết chỗ hạng tương ứng, được phép đổi sang vé thương mại Bamboo Plus hoặc Bamboo Business, phụ thu chênh lệch nếu có. Đối với các vé có chặng Đà Nẵng từ 8/8 - 31/8/2020 khi có yêu cầu hoàn/đổi, được phép áp dụng điều kiện hoàn/đổi với các chặng khác trên cùng mã đặt chỗ

Đối với vé đoàn, hạng đặt chỗ G, GS: không phân biệt thời gian khởi hành, có thay đổi hoàn hủy thực hiện từ 00:00 ngày 08/08/2020 – 31/08/2020. Sau ngày 31/08/2020 áp dụng theo điều kiện vé thông thường. Đối với đoàn có chặng bay DAD bị hủy chuyến trong giai đoạn từ 08/08/2020 -15/08/2020 sẽ miễn phí thay đổi, phụ thu chênh lệch nếu có, thông báo muộn nhất ngày 15/08/2020. Đối với các đoàn còn lại, đã đặt cọc hoặc đã thanh toán toàn bộ, vào tên sẽ được đổi miễn phí, phụ thu chênh lệch nếu có, thông báo ít nhất trước 72 giờ so với giờ khởi hành đầu tiên trên vé. Thời gian bay mới áp dụng từ 08/08/2020 - 27/03/2021.  Đổi tên trước giờ khởi hành đầu tiên trên vé ít nhất 03 giờ, miễn phí toàn bộ trong vòng 03 giờ.

Đối với các đoàn có chặng bay DAD bị hủy chuyến trong giai đoạn từ 08/08/2020 – 15/08/2020 sẽ được miễn phí hoàn vé, thông báo muộn nhất ngày 15/08/2020.  Đối với các đoàn còn lại phải thông báo ít nhất trước 72 giờ so với giờ khởi hành đầu tiên trên vé và không muộn hơn ngày 31/08/2020. Thu phí hoàn 250,000VND/khách/chặng, được phép hoàn toàn bộ khách. Ngoài các phạm vi thời gian trên, áp dụng theo điều kiện thông thường, mức phí chưa bao gồm VAT

Tiền hoàn cọc, hoàn vé luân chuyển về tài khoản bảo lưu và sẽ được sử dụng để thanh toán cho các đoàn phát sinh kế tiếp có thời gian khởi hành đầu tiên không vượt quá 30/06/2021. Đối với các vé có chặng Đà Nẵng từ 8/8 - 31/8/2020 khi có yêu cầu hoàn/đổi, được phép áp dụng điều kiện hoàn/đổi với các chặng khác trên cùng mã đặt chỗ.

PV

Nguồn: Báo Du lịch