Doanh nghiệp, người lao động và Chính phủ Hàn Quốc nỗ lực duy trì lao động ngành du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 543

Tiểu ban công nghiệp du lịch thuộc Ủy ban Kinh tế, xã hội và lao động, cơ quan đối thoại xã hội với sự tham gia của đại diện giới chủ, người lao động và Chính phủ Hàn Quốc trực tiếp dưới quyền Tổng thống, chiều 18/8 đã công bố biên bản nhất trí giữa người lao động, chủ doanh nghiệp và Chính phủ với nội dung ba bên cùng nỗ lực không cắt giảm lao động trong vòng hai tháng kể từ ngày hết hạn nhận tiền hỗ trợ duy trì tuyển dụng của Chính phủ. Điều kiện là ngành công nghiệp du lịch phải được chỉ định là ngành được hỗ trợ tuyển dụng đặc biệt để được nhận tiền hỗ trợ.

Photo : Yonhap News

Tiểu ban công nghiệp du lịch cũng nhất trí sẽ xúc tiến điều tra thực tế đối với người lao động ở các doanh nghiệp hợp tác, và người lao động không chính thức trong ngành.

Tiểu ban này cũng có kế hoạch kiến nghị với Chính phủ mở rộng đối tượng được hưởng tiền trợ cấp khích lệ phát triển năng lực nghề nghiệp, và chỉ định bổ sung các ngành du lịch như kinh doanh cơ sở hạ tầng vui chơi giải trí là ngành được hỗ trợ tuyển dụng đặc biệt.

Trong biên bản nhất trí, Tiểu ban công nghiệp du lịch nhận định đại dịch Covid-19 kéo dài đã khiến ngành du lịch, đặc biệt là các dịch vụ di chuyển và tiếp xúc trực tiếp, đối diện với khủng hoảng tồi tệ nhất. Doanh thu lĩnh vực du lịch đã giảm tới 90,6%, lượng khách mua sắm tại các siêu thị miễn thuế cũng giảm sâu 88,8%, và doanh thu ngành kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn cũng sụt giảm một nửa.

Do đó, để thúc đẩy phát triển hệ sinh thái ngành công nghiệp du lịch, Tiểu ban nhất trí sẽ nỗ lực cùng Chính phủ và chính quyền địa phương, đẩy mạnh nhu cầu du lịch ở các địa phương thông qua phát hành phiếu giảm giá và phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng.

Chính phủ sẽ xúc tiến nghiên cứu cải thiện cơ chế cho vay trong ngành công nghiệp du lịch. Người lao động, giới chủ và Chính phủ sẽ thực hiện dự án tư vấn, hỗ trợ kinh doanh cho các đối tượng kinh doanh nhỏ lẻ và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ngoài ra, Tiểu ban công nghiệp du lịch cũng nhất trí tích cực xem xét thành lập "nhóm chuyên trách tương lai ngành công nghiệp du lịch" để xây dựng lộ trình cho ngành về trung và dài hạn.

Tiểu ban công nghiệp du lịch thuộc Ủy ban Kinh tế, xã hội và lao động ra mắt ngày 19/6 vừa qua, có nhiệm vụ tìm kiếm phương án đảm bảo an toàn tuyển dụng lao động và năng lực cạnh tranh của ngành dịch vụ và du lịch, đang bị xấu đi do dịch Covid-19.

Nguồn: world.kbs.co.kr