Những hình ảnh, hiện vật lịch sử quý hiếm về Cách mạng tháng Tám tại Thanh Hóa

Cập nhật:
Lượt xem: 348

75 năm đã đi qua nhưng tầm vóc, ý nghĩa thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 vẫn còn vẹn nguyên giá trị. Những giá trị ấy được hiện hữu và lưu giữ trang trọng tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hoá thông qua hàng nghìn hình ảnh, hiện vật lịch sử quý hiếm.

Các hình ảnh, hiện vật về Cách mạng tháng Tám khá phong phú, đa dạng, đặc sắc và tiêu biểu được sưu tầm ở mọi miền đất nước.

Hình ảnh các đồng chí trong Ban chỉ huy chiến khu Ngọc Trạo và những đồng bào Mường có công giúp đỡ đội du kích Ngọc Trạo được treo trang trọng tại Bảo tàng tỉnh.

Chiếc “Trống lệnh” của quân và dân Hoằng Hóa được đặt ở giữa phòng trưng bày “Truyền thống yêu nước và cách mạng Thanh Hóa”, giúp người xem hồi tưởng lại toàn bộ quá trình đấu tranh giành chính quyền tại huyện Hoằng Hóa.

Hang treo xã Hà Long (Hà Trung) là địa điểm thành lập đội du kích Ngọc Trạo.

Báo “Đuổi giặc nước”, cơ quan tuyên truyền cổ động của Việt Minh tỉnh Thanh Hóa ra ngày 15-12-1943 và ngày 15-9-1944…

Và bộ sưu tập báo chí cách mạng dù đã rất cũ nhưng vẫn được lưu giữ cẩn thận.

Những vũ khí thô sơ dùng để giành chính quyền năm 1945.

Đình làng Ngô Xá Hạ, xã Thiệu Minh (nay là xã Minh Tâm) huyện Thiệu Hóa, nơi Ủy ban cách mạng lâm thời chuẩn bị tiến về thị xã ra mắt đồng bào ngày 23-8-1945.

Giành chính quyền cách mạng tại huyện Thiệu Hóa ngày 18-8-1945.

UBND Cách mạng Lâm thời do đồng chí Lê Tất Đắc làm Chủ tịch ra mắt tại thị xã Thanh Hóa ngày 23-8-1945.

Thu Vui

Nguồn: Báo Thanh Hóa